13sij

Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu

Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora, a pridruženo je Europskom društvu za intenzivnu medicinu ( European Society for Intensive Care Medicine) Izborna Skupština Hrvatskog društva za intenzivnu medicinu  održala se prosinca 2010.  Na Skupštini je za predsjednika HDIM-a  je izabran prof.dr.sc. Ino Husedžinović (anesteziolog-intenzivist), za dopredsjednika prim.dr.sc. Tomislav Breitenfeld (neurolog-intenzivist). Skupština je izabrala novi Upravni odbor, gdje […]

02ruj

Donacija s KBC Rebro

Zahvaljujući donaciji KBC Rebra, tijekom proljeća i ljeta obnovljena je i zamjenjena dotrajala oprema operacijskih sala na kirurgiji. Instalirana su nova operativna svjetla, korita za pranje te je zamijenjen zastarijeli instrumentarij. Zahvaljujemo rukovodstvu i djelatnicima Klinike za kirurgiju KBC-a na ustupanju opreme.

22srp

ODOBRENE SPECIJALIZACIJE

OPĆA BOLNICA BJELOVAR  OBJAVLJUJE ODOBRENE SPECIJALIZACIJE IZ:   INTERNE MEDICINE NEUROLOGIJE OTORINOLARINGOLOGIJE UROLOGIJE ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE info telefon 043/279-275

22srp

POTREBA ZA LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA

OPĆA BOLNICA BJELOVAR OBJAVLJUJE STALNU POTREBU ZA LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA IZ GINEKOLOGIJE I OPSTETRICIJE!   OPĆA BOLNICA BJELOVAR OBJAVLJUJE STALNU POTREBU ZA LIJEČNICIMA SPECIJALISTIMA IZ NEUROLOGIJE! MOGUĆNOST SLUŽBENOG STANA kontakt telefoni 043/279-247 043/279-275

16pro

Naručivanje pacijenata

U našoj ustanovi, sukladno odluci ministra zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008. g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se mogu naručiti na pregled i putem telefaxsa, na način da šalju presliku uputnice doktora primarne zdravstvene zaštite […]

13stu

50 godina psihijatarske djelatnosti u Bjelovaru

petak, 21. studenoga 2008. godine, Bjelovar, Restoran “Šljukin gon”, Đurđevačka cesta 167 Organizator DJELATNOST ZA PSIHIJATRIJU Opće bolnice Bjelovar Pokrovitelji Hrvatsko psihijatrijsko društvo Hrvatski liječnički zbor Bjelovarsko bilogorska županija Glavni sponzor Eli Lilly (Suisse) S.A., Predstavništvo u RH

27velj

Informatički sustav za pisanje medicinske dokumentacije

Uskoro uvođenje informatičkog sustava za pisanje medicinske dokumentacije, koji će omogućiti lakšu razmjenu medicinske dokumentacije između odjela i olakšati samo vođenje medicinske dokumentacije pacijenata. Sustav će se povezati i sa laboratoriskim sustavom što će znatno olakšati naručivanje laboratorijskih pretraga sa odjela te smanjiti potrebno vrijeme čekanja za dobivanje rezulata pretraga. Odjeli koji će prvi krenuti sa korištenjem […]

01kol

Mali kirurški zahvati

Tijekom ljetnih mjeseci obustavljen je program malih kirurških zahvata te se umoljavaju nadležni liječnici opće prakse da bolesnike s potrebom za ambulantni zahvat ne šalju do mjeseca rujna. Također se liječnici umoljavaju da prilikom upute bolesnika na MKZ dostave 2 crvene uputnice – jednu za kirurga za MKZ, a drugu za PHD analizu materijala.

01tra

Preuređenje Djelatnosti opće kirurgije

Tijekom prošle i tekuće godine pronađena su odgovarajuća financijska sredstva te se pristupilo preuređivanju sanitarnih čvorova za bolesnike u prostorijama kirurgije te traume, kao i preuređenje kuninja uz nabavku novog namještaja. Također su nabavljena nova hidraulična kolica za prijevoz bolesnika u operacijskim salama, a također i kolica za transport bolesnika do istih.