Uprava

RAVNATELJICA:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med., spec. opće kirurgije, subspec. abdominalne kirurgije

ZAMJENIK RAVNATELJA:

Tomislav Heged, dr.med., spec. radiolog

POMOĆNIK RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO –
GLAVNA SESTRA BOLNICE

Igor Malešević, mag.med.techn.

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

Marina Kljaić, mag. med. techn.

TAJNIK:

Marin Višić

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

 • Gordana Kolaric Sviben, dr. med., spec. infektolog – predsjednica,
 • Renata Ivanac Janković, dr. med., spec. interne medicine – član,
 • Valentina Bačak Pećina, dr. med., spec. infektolog – član,
 • Tomislav Heged, dr.med. spec.radiolog – član,
 • Gordana Kesić Valpotić , dr. med., spec. anesteziolog-intenzivista, spec.hitne medicine, – član,
 • Sanja Smolčić, dr.med. epidemiolog – član,
 • Sanja Krešić, dr.med. mikrobiolog – član,
 • Jadranka Mladinić, mag. pharm. – član,
 • Igor Malešević, mag. med. techn.; pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – član,
 • Marina Kljaić, mag. med. techn. pomoćnica ravnatelja za kontrolu kvalitete – član
 • Josipa Šarić, mag. med. techn. sestra za kontrolu bol. inf. – član,

Tim za kontrolu bolničkih infekcija

 • Maja Majetić Sekovanić, dr. med., infektolog – predsjednica,
 • Dr. med. Sanja Krešić, mikrobiolog – član,
 • Hrvoje Pokos, mag. med. techn.; pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – član,
 • Josipa Šarić, bacc.  sest. techn. za kontrolu bol. inf. – član,

Povjerenstvo za lijekove

 • Ivana Heged, mag. pharm. – predsjednica    /zamjenik/ Gordana Kolaric Sviben, dr.med.spec.infektolog
 • Goran Pavlović, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije – član     /zamjenik/ Nina Ivošević Gustović, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije
 • Jadranka Mladinić, mr. farmacije – član     /zamjenik/ Ivana Škalički, mr. farmacije – član
 • Tihana Gržinčić, dr. med., spec. neurolog – član     /zamjenik/ Anđela Škare Rogina, dr. med., spec. neurolog
 • Ivanka Fehir – Radanović, dr. med., spec. pedijatar –  član     /zamjenik/ Ina Valpotić, dr. med., spec. pedijatar
 • Martina Marjanović, dr. med., spec. hematologije – član     /zamjenik/ Andreja Čleković Kovačić, dr. med., spec. internist
 • Dejan Vujčić, dr.med. spec. opće kirurgije – član     /zamjenik/ Marko Mladić, dr.med. spec. vaskularne kirurgije
 • Snježana Košč, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije – član     /zamjenik/ Sandra Ribarić Bienenfeld, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Povjerenstvo za kvalitetu

 • Marina Kljajić, mag. med. techn. – predsjednik
 • Kristina Koščak Čale, dr.med.spec.oftalmolog, – član
 • Damir Koprek, dr.med. spec. opće i vaskularne kirurgije  – član
 • Jasna Begić, dr.med., spec. patološke anatomije – član
 • Tomislav Heged, dr. med., spec. radiolog – član
 • Darko Novalić, prof. – član
 • Emanuel Modrić, dr.med.spec. urolog – član
 • Valentina Bačak, dr.med.spec.infektolog – član
 • Verica Heđi-Ferenčević, dr. med., spec. transfuzijske medicine – član
 • Goran Pavlović, dr.med.spec.ginekolog – član
 • Vedran Omerhodžić, dr.med.spec.hitne medicine – član
 • Cvjetko Štambuk, dr.med., spec. neurolog – član
 • Marin Deškin, dr.med., spec. opće interne, subspec. endokr. i dijab. – član
 • Tamara Devčić Ljubić, mag.med. biochem, spec. med.biokemije i lab.medicine – član
 • Igor Malešević, mag. med.techn. – član
 • Marijana Nemet, bacc. med.techn. – član
 • Josipa Šarić, mag. med. techn. – član,
 • Živko Stojčić, dipl. med.techn. – član
 • Slađana Šimić, bacc.med.techn. – član

Etičko povjerenstvo

 • Darko Novalić, prof. psihologije – predsjednik Povjerenstva
 • Jasna Begić, dr.med., spec. patološke anatomije – član
 • Prim.dr.sc. Stjepan Grabovac, dr.med., spec. ORL, subspec. plastične kirurgije glave i vrata – član
 • Domagoj Maričić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije – član
 • Dr.sc. Renata Ivanac Janković, dr.med. – član
 • Hrvoje Pokos, mag. med.tech. – član
 • Zoran Vukelić, dipl.iur. – član

Služba za medicinsku dokumentaciju

 • Damir Mikulandra, dr.med.spec.ortoped – pročelnik službe
 • Goran Povh, dr.med.spec. interne medicine – član
 • Gordana Kesić-Valpotić, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – član
 • Davor Malčić, dr.med.spec.oftalmolog, subspec. prednjeg segmenta oka – član
 • Mr.sc. Emilija Pereza Radovčić, dr.med.spec. psihijatar – član
 • Leposava Kuten, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – član
 • Marina Šimunović, dr.med.spec. neurolog – član
 • Emanuel Modrić, dr.med.spec. urolog – član
 • Marina Gluščić – član
 • Domagoj Zagorjan, ing.inf. – član
 • Hrvoje Pokos, mag. sest. – član
 • Marina Kljaić, mag. med. techn. – član

Povjerenstvo za unutarnji nadzor

 • Jasna Begić, dr. med. spec. patolog – predsjednica
 • Igor Malešević, mag.med.techn. – član
 • Mr. Mladen Kovačić, dr. med.- spec. kirurg, subspec.traumatologije – član
 • Goran Pavlović, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije – član
 • Tomislav Heged, dr. med., spec. radiologije – član

Povjerenstvo za provjeru listi čekanja i pritužbi na liste čekanja

 • Tihana Gržinčić, dr. med., spec. neurolog – predsjednik
 • Ivana Juren Petrović, dr. med., spec. opće interne medicine, subspec.kardiologije – član
 • Anita Jug Klobučić, dr.med. spec. radiologije – član
 • Domagoj Zagorjan, ing.informatike – član
 • Marina Kljaić, mag. med. techn. – član

JEDINICA  ZA  OSIGURANJE  I  UNAPREĐENJE KVALITETE  ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE

POVIJEST USTROJSTVENE JEDINICE

OB Bjelovar se opredijelila za izgradnju sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN br.107/07) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08).

Odlukom Upravnog vijeća OB Bjelovar, tijekom 2012. godine ustrojena je Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu (11./2011.), čl. 23. “za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sustava za osiguranje i poboljšanje zdravstvene zaštite, ustrojava se Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite; za poslove prikupljanja, obrade , raspoređivanja i čuvanja podataka o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite kao i drugih stručnih i administrativnih poslova vezano za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u Bolnici.”

DJELATNOST JEDINICE:

 • surađuje sa predstavnicima za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica bolnice i
  koordinira rad povjerenstava; za kvalitetu zdravstvene zaštite, intrahospitalne infekcije, pritužbe pacijenata, medicinsku dokumentaciju…
 • planira i provodi aktivnosti uspostave sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, a što podrazumijeva i upostavu sustava sigurnosti pacijenata
 • organizira i provodi edukaciju iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • sudjeluje u unutarnjim i vanjskim ocjenama kvalitete
 • provodi aktivnosti vezano uz pripremu bolnice za akreditacijski postupak
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Jedinicom rukovodi pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite:

Marina Kljaić, mag. med. techn.
pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite
tel.043/279-112
E-mail: jedinicazakvalitetu@obbj.hr

Djelatnici jedinice:
Josipa Šarić, mag.med.techn.
medicinska sestra za intrahospitalne infekcije
tel.043/279-261
E-mail: intrahospitalne@obbj.hr

Živko Stojčić, dipl.med.techn.
medicinska sestra/tehničar za planirane bolničke otpuste
tel.043/279-261
E-mail: otpusti@obbj.hr

Hrvoje Pokos, mag.med.techn.
medicinska sestra/tehničar za edukaciju
tel.091/279-2223
E-mail: edukacije@obbj.hr

Radno vrijeme Jedinice je od 07-15 sati