Uprava

v.d. RAVNATELJICA:

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med., specijalist pedijatrije, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA SESTRINSTVO –
GLAVNA SESTRA BOLNICE

Jadranka Kicivoj,mag.med.techn.

POMOĆNICA RAVNATELJA ZA KVALITETU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE:

Gordana Kesić Valpotić, dr.med.spec.anesteziolog-intenzivista, spec. hitne medicine

TAJNICA:

Mersija Horvat

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

 • Maja Majetić Sekovanić, dr. med., infektolog – predsjednica,
 • Davor Malčić, dr.med.spec.oftalmolog, subspec. prednjeg segmenta oka, zamjenik ravnatelja – član,
 • Gordana Kesić Valpotić , dr. med., spec. anesteziolog-intenzivista, spec.hitne medicine, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite – član,
 • Dr. med. Vesna Grgić, epidemiolog – član,
 • Dr. med. Sanja Krešić, mikrobiolog – član,
 • Jadranka Mladinić, mag. pharm. – član,
 • Hrvoje Pokos, mag. med. techn.; pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – član,
 • Gordana Domitrović, bacc. med. techn. za otpuste – član,
 • Josipa Šarić, bacc. med. techn. za kontrolu bol. inf. – član,
 • Marina Kljaić, mag. med. techn. za kontrolu kvalitete – član

Tim za kontrolu bolničkih infekcija

 • Maja Majetić Sekovanić, dr. med., infektolog – predsjednica,
 • Dr. med. Sanja Krešić, mikrobiolog – član,
 • Hrvoje Pokos, mag. med. techn.; pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – član,
 • Josipa Šarić, bacc.  sest. techn. za kontrolu bol. inf. – član,

Povjerenstvo za lijekove

 • Eugen Javor, mag.pharm., spec.kliničke farmacije – predsjednik    /zamjenik/ Valentina Bačak Pećina, dr.med.spec.infektolog
 • Domagoj Maričić, dr.med.spec.ginekologije i opstetricije – član     /zamjenik/ Maja Majetić Sekovanić, dr.med.spec.infektolog
 • Jadranka Mladinić, mr. farmacije – član     /zamjenik/ Ivana Škalički, mr. farmacije – član
 • Tihana Gržinić, dr. med., spec. neurolog – član     /zamjenik/ Jela Golubić, dr. med., spec. neurolog
 • Ivanka Fehir – Radanović, dr. med., spec. pedijatar –  član     /zamjenik/ Božidar Čohar, dr. med., spec. pedijatar
 • Vlasta Soukup Podravec, dr. med., spec. internist – član     /zamjenik/ Andreja Čleković Kovačić, dr. med., spec. internist
 • Damir Koprek, dr.med. spec. kirurg – član     /zamjenik/ Ivana Cindrić, dr.med. spec. kirurg.
 • Snježana Košč, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije – član     /zamjenik/ Sandra Ribarić Bienenfeld, dr.med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Povjerenstvo za kvalitetu

 • Gordana Kesić-Valpotić, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine, spec. hitne medicine – predsjednik
 • Davor Malčić, dr.med.spec.oftalmolog, subspec. prednjeg segmenta oka – član
 • Damir Koprek, dr.med. spec. opće kirurgije, subspec.vask.kir.  – član
 • Jasna Begić, dr.med., spec. patološke anatomije – član
 • Sanja Bišćan, dr. med., spec. radiolog – član
 • Ivanka Fehir Radanović, dr. med., spec. ped. subspecijalist pedijatrijske kardiologije – član
 • Darko Novalić, prof. – član
 • Emanuel Modrić, dr.med.spec. urolog – član
 • Karmela Caparin, dr.med.spec.infektolog – član
 • Verica Heđi-Ferenčević, dr. med., spec. transfuzijske medicine – član
 • Sanja Varga, mag.med.biok. – član
 • Cvjetko Štambuk, dr.med., spec. neurolog – član
 • Josipa Šarić, bacc. med. techn. – član,
 • Hrvoje Pokos, mag. med.techn. – član
 • Marin Deškin, dr.med., spec. opće interne, subspec. endokr. i dijab. – član
 • Gordana Domitrović, bacc. med.techn. – član
 • Marina Kljajić, mag. med. techn. – član
 • Slađana Šimić, bacc.med.techn. – član

Etičko povjerenstvo

 • Darko Novalić, prof. psihologije – predsjednik Povjerenstva
 • Jasna Begić, dr.med., spec. patološke anatomije – član
 • Prim.dr.sc. Stjepan Grabovac, dr.med., spec. ORL, subspec. plastične kirurgije glave i vrata – član
 • Domagoj Maričić, dr. med., spec. ginekologije i opstetricije – član
 • Dr.sc. Renata Ivanac Janković, dr.med. – član
 • Hrvoje Pokos, mag. med.tech. – član
 • Zoran Vukelić, dipl.iur. – član

Služba za medicinsku dokumentaciju

 • Damir Mikulandra, dr.med.spec.ortoped – pročelnik službe
 • Goran Povh, dr.med.spec. interne medicine – član
 • Gordana Kesić-Valpotić, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – član
 • Davor Malčić, dr.med.spec.oftalmolog, subspec. prednjeg segmenta oka – član
 • Mr.sc. Emilija Pereza Radovčić, dr.med.spec. psihijatar – član
 • Leposava Kuten, dr. med. spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine – član
 • Marina Šimunović, dr.med.spec. neurolog – član
 • Emanuel Modrić, dr.med.spec. urolog – član
 • Marina Gluščić – član
 • Domagoj Zagorjan, ing.inf. – član
 • Hrvoje Pokos, mag. sest. – član
 • Marina Kljaić, mag. med. techn. – član

Povjerenstvo za unutarnji nadzor

 • Jasna Begić, dr. med. spec. patolog – predsjednica
 • Kicivoj Jadranka, mag.med.techn. – član
 • Damir Koprek, dr. med.- spec. kirurg – član
 • Damir Mikulandra, dr. med. spec. ortoped – član
 • prim. dr. sc. Tibor Toth, dr. med. – spec. ginekolog – član

Povjerenstvo za provjeru listi čekanja i pritužbi na liste čekanja

 • Doc.dr.sc. Vesna Lovčić, dr.med.
 • Anita Jug Klobučić, dr.med.
 • Tihana Gržinić, dr. med., spec. neurolog
 • Domagoj Zagorjan, ing.inf.
 • Marina Kljaić, mag. med. techn.

JEDINICA  ZA  OSIGURANJE  I  UNAPREĐENJE KVALITETE  ZDRAVSTVENE  ZAŠTITE

POVIJEST USTROJSTVENE JEDINICE

OB Bjelovar se opredijelila za izgradnju sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN br.107/07) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08).

Odlukom Upravnog vijeća OB Bjelovar, tijekom 2012. godine ustrojena je Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu (11./2011.), čl. 23. “za uspostavljanje, razvijanje i održavanje sustava za osiguranje i poboljšanje zdravstvene zaštite, ustrojava se Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite; za poslove prikupljanja, obrade , raspoređivanja i čuvanja podataka o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite kao i drugih stručnih i administrativnih poslova vezano za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u Bolnici.”

DJELATNOST JEDINICE:

 • surađuje sa predstavnicima za kvalitetu svih ustrojstvenih jedinica bolnice i
  koordinira rad povjerenstava; za kvalitetu zdravstvene zaštite, intrahospitalne infekcije, pritužbe pacijenata, medicinsku dokumentaciju…
 • planira i provodi aktivnosti uspostave sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite, a što podrazumijeva i upostavu sustava sigurnosti pacijenata
 • organizira i provodi edukaciju iz područja kvalitete zdravstvene zaštite
 • sudjeluje u unutarnjim i vanjskim ocjenama kvalitete
 • provodi aktivnosti vezano uz pripremu bolnice za akreditacijski postupak
 • surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Jedinicom rukovodi pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite:

Gordana Kesić-Valpotić, dr.med.spec.anesteziolog-intenzivista, spec.hitne medicine
tel.043/279-112
Faks: 043 279 333
E-mail: jedinicazakvalitetu@obbj.hr

Djelatnici jedinice:
Marina Kljaić, mag. med. techn.
sestra za kvalitetu
tel.043/279-112
E-mail: jedinicazakvalitetu@obbj.hr

Josipa Šarić, bacc.med.techn.
sestra za intrahospitalne infekcije – stručni suradnik za kvalitetu
tel.043/279-261
E-mail: intrahospitalne@obbj.hr

Gordana Domitrović, bacc.med.techn.
sestra za planirane bolničke otpuste – stručni suradnik za kvalitetu
tel.043/279-261
E-mail: otpusti@obbj.hr

 

Radno vrijeme Jedinice je od 07-15 sati