Služba internističkih djelatnosti

Pročelnik Službe / glavna sestra Službe

Pročelnik Službe internističkih djelatnosti
Goran Povh, dr.med., spec.interne medicine, subspec. gastroenterolog

Glavni tehničar Službe internističkih djelatnosti
Bojan Bakić, mag.med.techn.

Podustrojstbene jedinice - Odjeli u Službi

Odjel gastroenterologije i pulmologije

Voditelj Odjela gastroenterologije i pulmologije
Marinko Lukić, dr. med. spec interne medicine, subspec. gastroenterologije

Glavna sestra Odjela gastroenterologije i pulmologije
Nikolina Tijan, bacc. med. techn.

Odjel endokrinologije, dijabetologije, hematologije i infektologije

Voditeljica Odjela endokrinologije, dijabetologije, hematologije i infektologije
Zrinka Šemen Mikez, dr.med. spec.endokrinologije i dijabetologije

v.d. Glavna sestra Odjela endokrinologije, dijabetologije, hematologije i infektologije
Dajić Sara, bacc. med. techn.

Odjel intenzivne internističke i koronarne skrbi

Voditeljica Odjela intenzivne internističke i koronarne skrbi
Andreja Čleković-Kovačić, dr.med.spec.interne medicine, subspec. kardiolog

Glavna sestra Odjela intenzivne internističke i koronarne skrbi
Martina Cmrk, bacc. med. techn.

Odjel kardiologije i nefrologije

Voditeljica Odjela kardiologije i nefrologije
Ivana Petrović Juren, dr.med.spec.interne medicine, subspec.kardiolog

Glavna sestra Odjela kardiologije i nefrologije
Bernarda Gazić, bacc. med. techn.

Centar za dijalizu

Voditeljica Centra za dijalizu
Prim.dr.sc. Renata Ivanac Janković, dr.med. spec.interne medicine, subspec. nefrolog

Glavna sestra Centra za dijalizu
Vesna Vencl, bacc. med. techn.

Dnevna bolnica internističkih djelatnosti

Voditeljica Dnevne bolnice internističkih djelatnosti
Martina Marjanović, dr.med. spec. hematolog

Glavna sestra Dnevne bolnice internističkih djelatnosti
Jelena Bilek Jozek, bacc. med. techn.

Poliklinika internističkih djelatnosti

sa ordinacijama iz:

 • interne medicine,
 • gastroenterologije,
 • endoskopije probavnog trakta,
 • kardiologije,
 • kardiološke dijagnostike,
 • nefrologije,
 • dijabetologije,
 • endokrinologije,
 • hematologije,
 • onkologije,
 • alergologije s imunologijom,
 • pulmologije,
 • pulmološke dijagnostike,
 • infektologije,
 • dermatologije i venerologije,
 • dermatološke dijagnostike,
 • dermatološke onkologije,
 • pedijatrijske dermatologije.