Informacije za pacijente

INFORMACIJE ZA PACIJENTE | INFORMACIJE ZA POSJETITELJE

Poštovani pacijenti,

tijekom Vašeg boravka u OB Bjelovar nastojat ćemo Vam pružiti najkvalitetniju uslugu i na primjeren način dati sve potrebne informacije o Vašim pravima, obvezama iz zdravstvenog osiguranja,  tj. o plaćanju participacije ukoliko nemate dopunsko osiguranje, te ostale potrebne informacije vezane uz dijagnostičke i terapijske postupke, liječenje, zdravstvenu njegu i planirani otpust.

Ukoliko ipak niste zadovoljni kvalitetom naših usluga imate pravo uputiti prigovor (usmeno izraženo nezadovoljstvo) i pritužbu (pismeno izraženo nezadovoljstvo).  Smatramo da ljubaznom komunikacijom odnosno primjerenim ponašanjem možemo spriječiti nastajanje Vašeg nezadovoljstva ili ga ukloniti ako ono postoji. Zato Vas molimo da prigovor prvo uputite prisutnom osoblju ili glavnoj sestri i voditelju Odjela odnosno predstojniku Jedinice djelatnosti/Službe te da se razgovorom pokuša riješiti Vaš problem.

Prema važećem bolničkom  „Postupku za podnošenje i rješavanje prigovora i pritužbi pacijenata“ ukoliko nije moguće razgovorom riješiti uzrok Vašeg nezadovoljstva, imate  pravo zatražiti od osoblja (medicinske sestre ) Knjigu žalbe i upisati svoju pritužbu.
Istu možete uputiti na službenom obrascu bolnice koji se naziva Obrazac prijave pritužbe. Dostupan je na prijamnim pultovima  jedinica djelatnosti  bolnice, ili ga možete zatražiti od medicinske sestre. Ispunjeni obrasci se odlažu u žuti sandučić koji se nalazi na ulazu tj. porti bolnice.

Isti je dostupan  pod linkom  „Bitne informacije za pacijente“. Kako biste dobili pisani odgovor na navedenu pritužbu u zakonskom roku važno je da Obrazac prijave pritužbe u potpunosti ispunite i dostavite u Ured ravnatelja što se može učiniti osobno, poštom ili e-mailom na jedinicazakvalitetu@obbj.hr

Prigovor  ili pritužbu imate  pravo izravno uputiti Ministarstvu zdravlja,  Ksaver 200a, Zagreb ili na Bijeli telefon: 0800 7999, te jedinici područne (regionalne) samouprave: putem sandučića za pritužbe pacijenata sa oznakom  „Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Bjelovarsko-bilogorske  županije“, ili prijavom u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb BBŽ, tel. 043/221-930, adresa; A. Starčevića 8, 43000 Bjelovar.

Svaku potpuno ispunjenu pritužbu ćemo obraditi i obavijestiti Vas o ishodu !

Nadamo se da ste zadovoljni vrstom, kvalitetom i sadržajem zdravstvenih usluga koje pružamo.

Pod linkom „Bitne informacije za pacijente“ priložili smo  Anketu o Vašem zadovoljstvu načinom liječenja kao i   Anketu “Iskustvo pacijenata u ambulanti/ordinaciji” u našoj ustanovi kako bismo na temelju Vaših dojmova mogli poboljšati razinu naših usluga.

Želimo Vam  ugodan boravak u našoj bolnici i zdravlje !

Ravnateljstvo OB Bjelovar

Za pregled, pretrage i bolničko liječenje:

 • osobna iskaznica
 • zdravstvena iskaznica
 • Europska kartica zdravstvenog osiguranja
 • uputnica za liječenje
 • povijest bolesti sa  medicinskom dokumentacijom, snimkama i nalazima
 • kartica dodatnog osiguranja ako posjedujete –
  • kartica – potvrda oslobađanja participacije ili
  • kartica dopunskog osiguranja ako ga uplaćujete ili
  • kartica dobrovoljnog  (dodatnog) zdravstvenog osiguranja osiguravajuće tvrtke Croatia osiguranje – bijela kartica
Uz navedene dokumente preporuča se donijeti svu prethodnu medicinsku dokumentaciju o bolesti zbog koje dolazite na pregled ( ultrazvučne nalaze, rtg snimke, laboratorijske nalaze i slično ). Ukoliko bolujete od drugih težih bolesti priložite i dokumentaciju o tome, te otpusna pisma ranijih boravaka u bolnici. Preporuča se donijeti popis lijekova koje uzimate, ili kutije lijekova. Ako dolazite na pretrage posavjetujte se s liječnikom o uzimanju lijekova na dan dolaska. Savjetuje se da dođete u pratnji bližih srodnika koji mogu pomoći pri davanju informacija i istovremeno dobiti informacije od vašeg liječnika.

Za boravak u bolnici preporuča se obavezno ponijeti pribor za osobnu higijenu (četkicu za zube, sapun, ručnik), barem dvije pidžame, donje rublje i ogrtač. U bolnici su ponuđene pidžame i papuče, ali se većina bolesnika osjeća udobnije u vlastitoj odjeći. Tijekom boravka možete se dogovoriti s liječnikom o korištenju i druge prikladnije odjeće (trenirke i slično) koja je pogodnija za odlaske na pretrage izvan bolničke sobe.

Vlastitu odjeću pacijenti ne smiju koristiti u odjelima intenzivne njege i neposredno nakon kirurških zahvata.

Bolesnici koji duže borave u bolnici, mogu u dogovoru s osobljem odjela ponijeti radio i TV prijemnik, a u prostorima za bolesnike dopušteno je korištenje mobitela. Kuhala na struju nisu dozvoljena iz sigurnosnih razloga.

Bolesnik koji je naručen u bolnicu treba se tog datuma javiti ujutro između 8:30-9:30 h na odjel na koji se prima, odakle će nakon ovjere prijema biti upućen na upis. Za teže pokretne bolesnike upis obavljaju srodnici u pratnji ili medicinsko osoblje. Uz gore navedenu dokumentaciju za upis u bolnicu potrebna je osobna iskaznica ili putovnica. Pri prijemu u bolnicu bolesnik je dužan pročitati i potpisati Pristanak na medicinske intervencije. Ako je bolesnik maloljetan ili teže komunikativan, potrebno je da se srodnici zadrže uz njega zbog uzimanja podataka o bolesti i potpisivanja Pristanka na medicinske intervencije. Pristanak na medicinske intervencije za drugu osobu mogu potpisati samo najbliži srodnici (roditelji, supružnici, braća).

Poželjno je da na dan prijema bolesnik bude natašte (od ponoći bez jela i pića) zbog pretraga, osim ako nije dogovoreno drugačije. Ako bolesnik trajno uzima neke specifične lijekove (npr. iz inozemstva), treba ih ponijeti u bolnicu.

Bolesnik se nakon prijema smješta u bolesničku sobu no nerijetko se događa da je zbog potrebe pripreme i dezinfekcije postelje potrebno pričekati neko vrijeme. Stoga Vas u takvim slučajevima molimo za strpljenje.

U bolnicu ne nosite novac i druge dragocjenosti, a ako ste ih ponijeli pohranite ih u bolničkom ili odjelnom sefu, jer osoblje ne nadzire vaš ormarić dok ste Vi na pretragama, zahvatima ili slično.

Prijem bolesnika u hitnim situacijama provodi se bez dokumentacije, ali je dokumentaciju potrebno što prije dostaviti. Za maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom potrebna je pismena suglasnost roditelja ili skrbnika za intervencije te je izuzetno važno da se što prije jave u bolnicu nakon hitnog prijema bolesnika.

Većina bolesničkih soba u Općoj bolnici Bjelovar su dvo ili trokrevetne s ugrađenim ormarima za smještaj odjeće, a ukoliko žele  odjeću mogu nakon prijema poslati kući  do otpusta iz bolnice. U bolesničkoj sobi kraj kreveta  svaki bolesnik dobiva manji noćni ormarić u koji se mogu smjestiti stvari za osobnu higijenu.

U sklopu većine odjela nalazi se i dnevni boravak namijenjen za pokretne bolesnike, a na ulazu u odjele nalaze se telefonske govornice (brojevi istaknuti na aparatima).

Prijem u bolnicu obično se dogovara sa pojedinim liječnikom, čija je obaveza već prije prijema u bolnicu pružiti osnovne informacije o mogućim medicinskim intervencijama. Bolesnik može dodatne informacije tražiti u tijeku vizite ili u vremenu ili u vremenu dogovorenom za informacije. Vaš liječnik dužan je redovito Vas informirati o Vašoj bolesti kao i o svim zahvatima i intervencijama koje će se provesti. Ukoliko dozvolite, informacije o Vašoj bolesti liječnik može dati i vašim najbližim srodnicima. Telefonske informacije isključivo se daju najbližim srodnicima i vašem liječniku opće medicine.

Najveći dio pretraga provodi se u radnom vremenu između 7:00 i 15:00h, te Vas molimo da to vrijeme provedete u sobi ili dnevnom boravku, a moguće šetnje bolnicom ili oko bolnice dogovorite s medicinskim osobljem. Tijekom boravka bolnicu nije dozvoljeno napustiti čak ni na kraće vrijeme bez prethodnog dogovora s Vašim liječnikom. Ako boravak prekidate na vlastiti zahtjev potrebno je potpisati odgovornost za moguće posljedice prekida liječenja. Na pretrage u bolnici ili iznimno u drugoj ustanovi bolesnici se upućuju u pratnji medicinskog osoblja.

Za informacije vezane uz smještaj, higijenske potrebe, novonastale smetnje i slično, obratite se medicinskom osoblju na odjelu koje će o tome obavijestiti Vašeg liječnika. Uz postelju je priključeno osobno alarmno zvonce kojim nepokretni bolesnici mogu pozvati medicinsko osoblje, zato ako se ne osjećate dobro nemojte ustajati i tražiti osoblje već se poslužite zvoncem.

Molimo da se pridržavate uputa medicinskog osoblja, da ne uzima te hranu i piće ako je zatraženo da budete natašte, a posebno da ne uzimate nikakve vlastite lijekove koji nisu prepisani na bolesničkoj listi. Ako slučajno primijetite da niste u odgovarajuće vrijeme dobili lijek prepisan na listi upozorite medicinsko osoblje.

Otpust iz bolnice je planiran, stoga Vas molimo da na vrijeme obavijestite obitelj da se pripremi za vaš dolazak. Molimo Vas da prije otpusta pažljivo saslušate upute svojeg liječnika za daljnje liječenje. Otpust iz bolnice vrši se u pravilu iza 10:30h zbog administrativne procedure. Pri otpustu bolesnik ili pratnja bolesnika dužni su u administraciji odjela potpisati račun koji se prosljeđuje u HZZO i preuzeti otpusnicu. Pri otpustu vam vraćamo svu medicinsku dokumentaciju, a po potrebi vam se uručuju kopije nalaza. Otpusno pismo Vam uručuje liječnik pri otpustu ili se dostavlja poštom. Sanitetski prijevoz naručuje bolničko osoblje.

Otpusno pismo je potrebno donijeti pri kontrolnim pregledima.

Ako bolesnik iz nekog razloga sam plaća hospitalizaciju potrebno je prije  prijema u bolnicu nakon dogovora s liječnikom koji određuje postupak liječenja, uplatiti predračun. Specifikacija za predračun dobiva se na odjelu gdje će bolesnik biti primljen, a zatim se izrađuje predračun u fakturnoj službi. Na dan otpusta predračun se usklađuje sa stvarnim utroškom, te se realizira moguća razlika.