02pro

Priopćenje – Ugljični monoksid

RAVNATELJSTVO KLASA: 021-01/22-01/43 URBROJ: 2103-72-01-22-67 Bjelovar, 2. prosinca 2022. godine Svima Poštovani, ovim putem želimo skrenuti pažnju na činjenicu da je u zadnjih tjedan dana u OB Bjelovar pregledano 6 osoba sa kliničkim znakovima trovanja ugljičnim monoksidom. Pacijenti su pomoć potražili kroz hitni prijem bolnice te se na osnovu tegoba tj. kliničkih manifestacija uz objektivno […]