Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

Voditeljica Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije

  • Snježana Košč, dr.med., spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Glavni fizioterapeut

  • Sanja Široki, bacc. ft.
  • tel: 043-279-290

Informacije

  • tel: 043-279-017 – administracija za odjel fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Liječnici na odjelu

  • Snježana Košč, dr.med., spec.fizikalne medicine i rehabilitacije
  • Sandra Ribarić Bienenfeld, dr.med., spec.fizikalne medicine
  • Anita Knižaj Šenija, dr.med., spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Odjel se sastoji od tri ambulante za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalne terapije.

Rad se temelji na principima polikliničko konzilijarnog pristupa.

Fizikalna terapija odvija se u dvije smjene,od ponedjeljka do petka u vremenskom razdoblju 07.00-21.00

Specijalistički pregledi odvijaju se svakodnevno u tri ambulante prema rasporedu.

Pacijenti se za pregled upisuju preko centralnog upisa ili odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Posttraumatski, postoperativni pacijenti i prioritetna stanja mogu se upisati na našem šalteru.

Upisi za fizikalnu terapiju vrše se isključivo na šalteru fizikalne terapije.

Djelatnost odjela je dijagnostika,liječenje i rehabilitacija koštano-mišićnih bolesti kod odraslih bolesnika i djece.
Nakon obavljenog pregleda i indiciranih procedura fizikalne terapije ,bolesniku se određuje termin po načelima suvremene medicinske rehabilitacije.
Provodi se rehabilitacija neuroloških,traumatiziranih,ortopedskih,reumatskih,internističkih bolesnika,te terapija za djecu s psihomotornim poremećajima.
Obavljaju se konzilijarni pregledi na Odjelima bolnice i po potrebi vrši rehabilitacija bolničkih pacijenata.

1969.godine upošljava se prvi fizioterapeut koji tada radi s ortopedom unutar Djelatnosti opće kirurgije i nabavlja se prva oprema za fizikalnu terapiju.
1980.godine otvorena je ambulanta za fizikalnu terapiju,te se osniva Djelatnost za ortopediju i fizikalnu medicinu.
Od 1980.godine do 1989.godine dolazio je u našu ustanovu jednom tjedno dr. Ivan Bačić, fizijatar iz Daruvarskih Toplica.
1989.godine vraća se sa specijalizacije dr. Ljiljana Skozit- Boljkovac.
1995.godine dolazi dr. Snježana Košć, 2006. godine dr. Sandra Ribarić Bienenfeld, 2018.godine dr. Anita Knižaj Šenija.
Postepeno se služba popunjava kadrovima i opremom što omogućuje podizanje zdravstvene zaštite pacijenata, te razvijanje kvalitete primjenom suvremenih tehnologija.
U 12.mjececu 2023.godine prema odluci Upravnog vijeća Opće bolnice Dr. Anđelko Višić ,osniva se Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije.