Odjel za ginekologiju i opstetriciju

v.d. Voditelj Odjela / odgovorna osoba zdravstvene njege

Voditelj Odjela

Goran Pavlović, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

Glavna sestra Odjela

Maja Ćurković, bacc. med. techn.

Podustrojstvene jedinice

U Odjelu ginekologije i opstetricije ne organiziraju se podustrojstvene jedinice.

U Odjelu se obavlja zdravstvena  bolnička djelatnost ginekologije i opstetricije, pružaju dijagnostičko-terapijski postupci zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici i  specijalističko-konzilijarna  djelatnost:

 • ginekologija i opstetricija
 • fetalne medicine i opstetricije
 • uroginekologije
 • ginekološki ultrazvuk

SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Ambulanta za ginekologiju i opstetriciju

Ponedjeljak – Petak: 9 – 14 h

Hitna ambulanta za ginekologiju i opstetriciju

Svaki dan: 0 – 24 h

SPECIJALISTIČKA DIJAGNOSTIKA

Ginekološka endoskopija

Ponedjeljak: 11 – 12 h

Ginekološki ultrazvuk

Ponedjeljak – Petak: 7 – 15 h

* upisi pacijenata za odabranog liječnika od 11 – 13 h ( liste čekanja nema )

Način i vrijeme prijema na odjel

Hitne pacijentice primaju se odmah, a pacijentice za programske operacije  i ostale,  prema dogovoru s odabranim liječnikom.

Posjete

Odjel ginekologije od 13 – 15 h svaki dan.

Odjel rodilišta od 13 – 15 h pacijentice izlaze u čekaonicu.

Djeca se pokazuju od 13 – 14 h svaki dan.

Informacije

Svaki dan na telefon odabranog liječnika ili na odjelima

Pritužbe i pohvale

Moguće su žalbe i pohvale :

 • rukovoditelju djelatnosti
 • glavnoj sestri djelatnosti
 • dežurnom liječniku na odjelu
 • u knjige žalbi koje su na vidnom mjestu na odjelima
 • u sandučiće postavljene u bolnici
 • ravnatelju
 • povjerenstvu za prava pacijenata u županiji

Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena smještena je na prvom katu nove bolnice u prostor od 1740,15 m² u moderne i funkcionalne bolesničke sobe s po 3 kreveta sa pripadajućim sanitarnim i pratećim prostorima.

Djelatnost se sastoji od :

 • odjela ginekologije, tel: 043-279-153
 • odjela rodilišta, tel: 043-279-157
 • rađaonskog bloka s 4 jednokrevetna odjeljka, tel: 043-279-159
 • odjela neonatologije, tel: 043-279-158
 • operacijskog bloka s 2 operacione sale, tel: 043-279-120
 • specijalističko – konzilijarne ambulante za ginekologiju, tel: 043-279-153
 • specijalističko – konzilijarne ambulante za opstetriciju, tel: 043-279-159
 • ambulante za endoskopiju, tel: 043-279-153
 • ultrazvučne ambulante, tel: 043-279-173
 • ambulante za neonatološki ultrazvuk mozga, tel: 043-279–173

U djelatnosti se omogućuju sve vrste medicinskih usluga pacijenticama s bolesnim genitalnim organima konzervativnim i operativnim postupcima. Uspješno se izvode svi ginekološki operativni zahvati uključujući i laparoskopske operacije. Djelatnost raspolaže s najmodernijim endoskopskim stupom za izvođenje najsofisticiranijih laparoskopskih operacija na ženskim genitalnim organima.

Nadziru se i dijagnosticiraju rizične trudnoće.

Samo u vrlo teškim komplikacijama trudnoće i poroda koriste se usluge KBC – a u Zagrebu.

Porodi se izvode u suvremeno opremljenoj klimatiziranoj rađaoni uz kontinuirano nadziranje rodilja s kardiotokografskim praćenjem kucajeva čedinjeg srca i trudova. Za smirivanje i ublažavanje porođajne boli primjenjuje se terapija lijekovima, a epiduralna analgezija, kao bezbolni način poroda, primjenjuje se na zahtijev pacijentice ili ginekologa, uz nazočnost anesteziologa. Dvije medicinske sestre primalje su kontinuirano uz rodilju i usmjeravaju ju na tehnike disanja, olakšavanje bolova i tehniku istiskivanja. Nakon poroda rodilja odmah dotiče, grli i ljubi svoje dijete. Osim s ginekologom i medicinskim sastrama primaljama surađuje u rodilištu s neonatologom u prvih četiri dana babinja. Ostvaren je princip « rooming – in « – a, dijete je uz majku i podoj je na zahtijev djeteta.

Djelatnost sekundarne zdravstvene zaštite potpuno je zaokružena. Ne postoji više ni jedna dijagnostička pretraga radi koje bi trebalo odlaziti u druge zdravstvene ustanove. Lista čekanja ne postoji. Pacijentice se promptno naručuju na pretrage koje se obsvljaju u najbržem mogućem roku kao što su: UZV, CTG, transvaginalni kolor dopler, kolposkopija i dr.

Pacijentice imaju pravo izbora liječnika.

U djelatnosti se godišnje se prosječno napravi :

 • 120 carskih rezova
 • 170 velikih operacija
 • 700 malih operativnih zahvata
 • 700 – 800 poroda
 • 500 CTG – a u SKZZ
 • 1000 specijalističkih pregleda u SKZZ
 • 50 – 60 endoskopija
 • 6000 UZV pregleda

Liječnici redovito sudjeluju na kongresima, simpozijima, seminarima, i savjetovanjima iz ginegologije i porodništva u organizaciji HLZ – a.

Odjelni liječnici

 • Prim. dr. sc. Tibor Toth dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije; subspecijalist fetalne medicine
 • Domagoj Maričić dr. med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine
 • Tomislav Šimek, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine
 • Marija Hiđa-Čohar, dr. med. specijalist pedijatrije, subspecijalist iz neonatologije
 • Lina Almasri, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije
 • Goran Pavlović, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije
 • Marija Heged , dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije
 • Dr Miroslav Dubovečak, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije, subspecijalist humane reprodukcije
 • Adriana Šemper Majdandžić, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije
 • Suzana Štambuk, dr.med. specijalizant pedijatrije
 • Dr Željka Modrić-Nikolić, dr med. specijalizant ginekologije i opstetricije

Vanjski suradnici:

 • Miroslav Kopjar, Prof. dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije
 • Darko Tomica dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije, do 2020
 • Vjekoslav Kašnar, dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije, do 2019
 • Ljubomir Jokanović Doc. dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije, do 2017.
 • Bruno Zadro dr.med. specijalist ginekologije i opstetricije

U djelatnosti radi:

 • 11 liječnika
 • 1 prim. dr. sc. specijalist ginekologije i opstetricije
 • 8 specijalista ginekologije i opstetricije
 • 1 pedijatar – neonatolog
 • 1 specijalizant
 • 38 medicinskih sestara primalja
 • 3 prvostupnice sestrinstva
 • 4 prvostupnice primaljstva
 • 4 medicinske sestre
 • 2 administratora

Glavna sestra:

Maja Ćurković, bacc. sestrinstva od 07/2022 – danas
Božica Starčić 01.01.2022- 06.07.2022.
Zdenka Mužina bacc. sestrinstva od 2015-12/2021
Božica Starčić, bacc. sestrinstva 2004-2015
Tina Jelić Balta 2004
Lidija Mlinac 2004
Ljiljana Brkljačić 1992
Ljubica Hladiš 1992
Danica Jurčević do 1991
Anđelka Koščak do 1979

Telefonski brojevi

043-279-122 (voditeljica)
043-279-155 (odgovorna osoba za poslove zdravstvene njege ginekologije)

Prilog  povijesti  ginekološko-porođajnog odjela Opće bolnice u Bjelovaru

1760 g. prva bolnica u Bjelovaru u području đurđevačke pukovnije na sjeveroistočnom dijelu grada. Na suvremenimm nacrtima nalazila se oko 300 m jugoistočno od stare bolnice. Rušenjem starog grada Šemovci, građevnim materijalom su izgrađeni mnogi vojni i civilni objekti pa tako i prva bolnica. U to vrijeme pomoć pri porodu su pružale samouke, nepismene i priučene žene. Kasnije su se buduće primalje školovale u primaljskim učilištima te polagale ispit pred županijskim fizikom te stjecale dozvolu za rad.

1845 g.početak   gradnje 1843 g.) izgrađena stara bolnica (sadašnja zgrada internog odjela, radiologije i ortopedije).

1900 g. u Hrvatskoj je bilo 799 primalja, a 1905 g.888.

1908 g. Bjelovar je imao 86 primalja (55 gradskih; 31 privatnu). Manji broj žena rađa u bolnici, uglavnom kod kuće uz pomoć primalja te neukih žena.

1924 g. (početak gradnje 1913-projektant Ignac Fischer) izgrađena zgrada nove bolnice ( sadašnja zgrada kirurškog odjela i anesteziologije). Bolnica je tada imala 2 sobe za ženske bolesnice te 1 sobu za babinjače.Uglavnom i dalje žene manje rađaju u bolničkim uvjetima, a više kod kuće.

Na kirurško-ginekološkom odjelu su radile i 3 liječnice: dr Regina Atijas 1930-1935. dr Ljubica Bosnar 1935-1942 g.i dr Neda Kraljek-Koršić 1942-1945 g.

1940 g. osnovana je djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena kao dio kirurške djelatnosti.

U Bjelovar dolazi dr Josip (Joza) Jagodić, vrstan kirurg, poliglot, a u slobodno vrijeme ribolovac, pijanist, ljubitelj cvijeća, koji uređuje odjel i rađaonicu koji su tamo bili 39 godina, do preseljenja u novu zgradu 1979 g. Dr Josip Jagodić kao opći kirurg obavlja i ginekološke operacije zajedno sa dr Ljubicom Bosnar, dr Stanislavom Stebnicki, dr Svetozararem Begićem te stažistima dr Nedom Kraljek-Koršić, dr Markom Koršićem, dr Blankom Vidoša, dr Bastaić, dr Petrom Krajnovićem.

1956 g. ginekološki odjel odvojen od kirurškog i smješten je u prizemlju zgrade, a kirurgija na prvom katu.U prizemlju se također nalazila kirurška i ginekološka ambulanta te jedna prostorija za potrebe transfuzije.

1958 g. u Bjelovar je dolazi prvi specijalist ginekologije i opstetricije dr Dragan Metzger, vrstan operater koji je suvereno vladao kirurškim i ginekološkim operacijama. Za njegova vremena je izvršena adaptacija odjela, a uz rađaonu je uređena priručna operacijska sala. Do 1961  god operacijska sala bila je zajednička s kirurškom, a tada je je uređena zasebna ginekološka sala u kirurškom operacijskom traktu  i adaptirana ginekološka ambulanta u istoj zgradi. Dr Metzger radi složene operativne zahvate: Wertheim operacije, operacije urinarne inkontinencije (Colpoepisioclisis sec.Conil, operativni zahvat po Strey-u), vaginalne histerektomije, transvaginalne sterilizacije, uvodi donji poprečni rez po Pfannenstielu, tromboprofilaksu ( rano ustajanje nakon op. zahvata, heparin (Liquemin) 2-3 tjedna nakon operacije.1958 godine na odjelu rade i dr Zlatko Cestar, Vladimir Kiljman (kasnije radiolog ), dr Božidar Sesvečan, Josip Stiplošek ( kasnije kirurg), dr Dinko Bubanj.

Prvo dežurstvo na ginekološkom odjelu bilo je 12.06.1958. (dr Vladimir Kiljman i primalja Marija  Glavak ).

Dr Metzger se kratko zadržao u Bjelovaru, odlazi 1959 g. zbog neslaganja sa upravnim strukturama bolnice i to u Zagreb u Dom zdravlja Trnje, a potom  u Dom zdravlja Maksimir. Nakon toga odlazi iz Hrvatske, u Njemačku (Oberhausen, Hamburg, Heidelberg) te Stuttgart gdje otvara 1971 g. privatnu praksu. Preminuo je 2011 g. u 88 godini života nakon 2 moždana udara te je sahranjen u Ibizi.

1961 g. otvoren je Dispanzer za žene sa savjetovalištem za trudnice, kasnije i ambulanta za sterilitet i za kontracepciju

1967 g. osnovan je Odbor Lige za borbu protiv raka koji pomaže u  razvijanju aktivnosti za rano otkrivanje karcinoma.

1970  – 1979 g. Dispanzer za žene bio je u krugu bolnice u novijoj zgradi u Mihanovićenoj ulici

8.12.1979. djelatnost  se preselila u novi moderni funkcionalni prostor u zgradu nove bolnice u Mihanovićevu br.8 gdje je i danas.

1983 g. počinje s radom UZV ambulanta nakon završetka edukacije iz ginekološkog ulrazvuka ( dr Nikola Strčić i dr Marija Turek-Šola )

2002 g. Tečaj iz ginekološke laparoskopije završava dr Tibor Toth

2003 g. Tečaj iz ginekološke laparoskopije završavaju dr Domagoj Maričić i dr Nikola Galkowski.

2002 g. prva laparoskopska operacija: adnexectomia( dr Toth T.)

2003 g. prva LETZZ konizacija (dr Maričić D )

2009 g. operacije descensusa i urinarne incontinencije: Perigee (cystocoela), Apogee (rectocoela), Monarc (dr  Toth, dr Maričić)

2010 g. prva Hysteroskopija (dr Bartoš Vladimir).

2012 g. Tečaj iz ginekološke laparoskopije završava Dr Tomislav Šimek

2014 g. prva zdjelična limfadenektomija kod karcinoma endometrija (dr Pavo Perković, dr Bartoš Vladimir)

11/2014. Tečaj iz ginekološke laparoskopije završava Dr Jadranka Belan-Žuklić

12/2015. Prva laparoskopska totalna histerektomija ( Dr Perković, Prof.dr sc. Miroslav Kopjar )

 

Unazad 82 godine mnogo je liječnika radilo na ginekološkom odjelu u Bjelovaru, a mnogi su od njih odradili cijeli radni vijek.

 

Dr Josip Jagodić 1940 – 1958  odlazi u Gospić, potom Plevlja te 1961 g. u Osijek gdje je i sahranjen 25.1.1973.
Dr Dragan Metzger 1958 – 1959  odlazi u Zagreb
Dr Eduard Baršić 1959 – 1961, kasnije Prof. ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti porode, Petrova 13 u Zagrebu
Dr Zlatko Cestar 1958 – 1984
Dr Dinko Bubanj 1958 – 1990
Dr Nikola Strčić 1962 – 1990
Dr Mirjana Levačić 1961 – 1990
Dr Mladen Kovač 1962 – 1994 g.  prelazi u Dispaner za zdrav. zaštitu žena
Dr Marija Turek-Šola 1976 – 2014
Dr Alica Nemet-Knežević 1978 – 1993 prvi neonatolog
Prim. dr Željko Mladinić 1977 – 2005
Dr Adel Khalil 1982 – na specijalizaciji
Dr Hatem Haidar 1983 – na specijalizaciji
Dr Marija Hiđa-Čohar 1984 – danas voditelj neonatološkog odjela
Dr Milivoj Volf 1984 – 1994 g.- prelazi u Dispaner za zdrav. zaštitu žena
Dr Milorad Vujović 1987 – na specijalizaciji, danas nepoznato
Dr Nedjeljko  Jukić 1987 – 1992, otvara privatnu ginekološku ambulantu
Dr Božica Kvaternik Ledinski 1987 – 2003, odlazi u Zagreb, Dom zdravlja Trešnjevka
Dr Domagoj Maričić 1987 – danas radi na odjelu
Prim. dr Tibor Toth 1990 – danas radi na odjelu
Dr Nikola Galkowski 1992 – 2004  otvara privatnu ginekološku ambulantu
Dr Dubravko Habek 1994 – 1997 na specijalizaciji; danas profesor ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti i porode Sveti Duh, Zagreb
Dr Vladimir Bartoš 2001 – 2016  Odlazi u Dom zdravlja Grubišno Polje
Mr.dr Alen Šelović 2003 – 2004 na specijalizaciji; danas u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena Bjelovar
Dr Renata Orlović-Poljak 2003 – 2005  na specijalizaciji; danas  u Dispanzeru za zdravstvenu  zaštitu žena Bjelovar
Dr Bruno Zadro 2003 – 2013, danas  u Dispanzeru za zdravstvenu zaštitu žena Bjelovar
Dr Jadranka Belan-Žuklić 2005 – 2015, odlazi Polikliniku Eljuga, Zagreb
Dr Ante Vuković 2004 – 2009, danas u Klinici sestara milosrdnica, Zagreb
Dr Darko Tomica 2004 – 2007, prelazi u Kliniku za tumore Zagreb
Dr Tomislav Šimek 2008 – danas  radi na odjelu
Dr Lina Almasri 2009 – danas radi na odjelu
Dr Pavo Perković 2010 – 2016, odlazi u Kliniku za ženske bolesti i porode  KB Merkur, Zagreb
Dr Goran Pavlović 2012 – na odjelu
Dr Marija Heged 2013 – na odjelu
Dr Adriana Šemper 2015 – na odjelu
Dr Željka Modrić-Nikolić
2016 – na specijalizaciji
Dr Velibor Travica
11/2016 – 2/2017
Dr Adela Šolić
04/2017- 05/2017
Dr Hanibal Salam Ayoub
12/2017 – 6/2018
Dr Miroslav Dubovečak         09/2018 – na odjelu

Voditelji Jedinice djelatnosti ginekologije i opstetricije od 1956 godine do danas:

Dr Josip Jagodić               1956 – 1958 g.
Dr Dragan Matzger           1958 – 1959 g
Dr Eduard Baršić             1959 – 1961 g.
Dr Mirjana Levačić           1961 – 1972 g.
Dr Zlatko Cestar               1972 – 1977 g.
Prim. Dr Željko Mladinić 1977 – 1985 g.
Dr Nikola Strčić               1985 – 1991 g.
Dr Marija Turek Šola       1991 – 2003 g.
Dr Galkowski Nikola       V/2003 – II/2004 g.
Dr Marija Turek Šola       II-2004 – XI/2014 g.
Prim dr Tibor Toth           XI/2014 – V/2022
Dr Goran Pavlović           V/2022 – danas

 

Dr. Domagoj Maričić

Spec. ginekologije i opstetricije, subspecijalist fetalne medicine

 

Arhiva ginekološko-porođajnog odjela

Bjelovarski zbornik br. 6

Razvitak djelatnosti za zdravstvenu zaštitu žena: Bjelovarski zbornik 6; Dr Marija Turek-Šola

Povijest primaljstva, porodništva i ginekologije bjelovarskog kraja, 2008 g. Dr Dubravko Habek

Prilozi za povijest bjelovarske bolnice; Doc. Dr Dubravko Habek; 2011 g.

Gynaecologia et Perinatologia, January-March 2012: In Memoriam: Dragan Metzger, Prof. Dr Dubravko Habek

 

Bjelovar 10/2013.

(ažurirano 11/2018)

(ažurirano 07/2022)

 

Galerija