Odjel za neurologiju

Voditelj Odjela / glavna sestra Odjela

Voditeljica Odjela

Tihana Gržinčić, dr. med., spec. neurolog

Glavna sestra Odjela

Jadranka Kicivoj, mag.med.techn.

Podustrojstvene jedinice

Odjel za neurologiju obavlja zdravstvenu bolničku djelatnost neurologije, pružaju se dijagnostičko-terapijski postupci zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici i specijalističko-konzilijarna djelatnost iz:

  • opće neurologije
  • EEG
  • EMNG
  • ultrazvučne dijagnostike

Hitna neurološka ambulanta radi u sklopu Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) od 0-24 sata.

Opća specijalistička neurološka ambulanta – svakodnevno prema rasporedu.

Ambulanta za akupunkturu – prema rasporedu

Elektrofiziološki laboratorij – tel. 043-279-268
EEG – 7:00 – 15:00
EMNG – prema rasporedu
TCD i CDFI – prema rasporedu

Posjete su dozvoljene svaki dan od 14:00-16:00 sati
Informacije osobno kod liječnika od 13:00-14:00 sati
Informacije telefonom od 9,00-9,30 sati na broj 043-279-293
Naručivanje za pregled u redovnoj ambulanti preko jedinice za centralni upis na tel. 043-279-171

Odjel za neurologiju zbrinjava neurološke bolesnike iz Bjelovarsko – bilogorske županije, ali i bolesnike iz rubnih područja susjednih županija.
Djelatnost raspolaže sa 25 bolesničkih kreveta koji su smješteni na 1. katu zgrade Vila Marije.
Poliklinički dio djelatnosti s dijagnostikom nalazi se u prizemlju zgrade.
U polikliničkom dijelu nalazi se Elektrofiziološki laboratorij u kojem se izvode elektroencefalografija – EEG i elektromioneurografija – EMNG.
U laboratoriju za ultrazvučnu dijagnostiku ( neurosonološki laboratorij) izvodi se TCD VB sliva i Wiilisovog kruga, CD karotidnih i vertebralnih arterija.
Od 2022.g. s radom je započela i ambulanta za akupunkturu.

Liječnici

Smiljana Bajs, dr. med. specijalist neurologije
Ivan Fijala, dr. med. specijalist neurologije
Marina Šimunović, dr. med. specijalist neurologije
Tihana Gržinčić, dr. med. specijalist neurologije
Cvjetko Štambuk, dr. med. specijalist neurologije
Biljana Sigl, dr. med. specijalist neurologije
Vedran Bacalja, dr. med. specijalist neurologije
Dejan Kutičić , dr. med. specijalist neurologije
Anđela Škare Rogina, dr. med. specijalist neurologije

Administracija

Piskor Lela
Kocijan Saša

Telefonski brojevi

043/279-293 soba liječnika
043/279-325 glavna sestra
043/279-253 administracija

  • nakon rekonstrukcije zgrade „Vile Marije“ novi prostor Djelatnosti neurologije otvoren je 7. srpnja 1987. godine, a Jedinica intenzivne skrbi 6. lipnja 1988. godine
  • 1.1.1996. godine došlo je do razdvajanja Neuropsihijatrijskog odjela bolnice na Djelatnost za neurologiju i Djelatnost za psihijatriju
  • 25. veljače 2005. godine u organizaciji Društva multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije dr. Borislav Šarko održao je predavanje: Neurološki aspekti multiple skleroze
  • 24. studenog 2005. godine održano je predavanje u prostorijama hotela Central u Bjelovaru o etiologiji, kliničkoj slici te novostima o liječenju epilepsija predavači su bili dr. Šarko iz Opće bolnice Bjelovar i mr.sci. Bašić iz Neurološke klinike KBC-a