Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

KK.08.1.1.03.0004

NAZIV PROJEKTA: KK.08.1.1.03.0004 POBOLJŠANJE PRISTUPA HITNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

NAZIV KORISNIKA: Opća bolnica Bjelovar

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.11.2017. – 02.10.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 23.189.250,00 kn

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 23.120.500,00 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 20.000.000,00 kn

PREDMET PROJEKTA: Ovim projektom povećat će se kvaliteta hitne zdravstvene zaštite kroz izgradnju 1.451 m2 BRP prostora u okviru nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, na način da se osigura efikasnije komuniciranje prema javnom prostoru, a također i centralno povezivanje sa svim ostalim segmentima bolnice za ukupno povećanje kvalitete medicinske skrbi o pacijentima. Sustav će biti ekonomski efikasniji te time i doprinijeti ukupnoj efikasnosti zdravstvenog sustava RH. Podrum nove zgrade ukupne BRP površine od 4.600 m2 uključivat će transfuzija, citološki laboratorij, patologiju, centralnu sterilizaciju i centralni laboratorij te ostale službe i prostore potrebne za neometano funkcioniranje poslovanja. Prizemlje zgrade uključivat će OHBP (1.451 m2 BRP) te poliklinike (interna, neurologija i dr.) ukupne površine od 1.429 m2 BRP-a. Prvi kat zauzimat će dnevna bolnica te stacionari oftalmologije i ORL-a, drugi kat jednodnevna kirurgija s tri stacionara (ortopedija, vaskularna i opća kirurgija), te treći kat središnji operacijski blok kao i JIT – anestezija i reanimacija. Realizacija projekta doprinijet će provedbi Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.  2020. te ostvarenju zadanih strateških razvojnih pravaca.

SVRHA PROJEKTA: Ulaganjem u infrastrukturu i kasnijim opremanjem OHBP-a osigurat će se učinkovit pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti.

OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA:

  • ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
  • povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava
  • povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite

KONTAKT OSOBA ZA INFORMACIJE O EU SUFINANCIRANIM PROJEKTIMA:

Josipa Osvaldić Galic, dipl. iur., univ. spec. oec., MBA, tel. 043/279-167

v.d. voditelj Odjela javne nabave i suradnje s fondovima EU

POVEZNICE

ČLANCI