Medicinsko-biokemijski laboratorij i transfuzijska medicina

Odgovorne osobe

v.d. voditeljica Medicinsko biokemijskog laboratorija i transfuzijske medicine

Tamara Devčić Ljubić, mag. med. biochem., spec. med. biokemije i lab. medicine

v.d. odgovorna osoba za transfuziju

Verica Heđi-Ferenčević, dr. med., spec. transfuzijske medicine

v.d. glavni bacc. med.-lab. dijagnostike Medicinsko-biokemijskog laboratorija i transfuzijske medicine

Blanka Trnka, bacc.med.lab.diag.

Podustrojstvene jedinice

U Medicinsko-biokemijskom laboratoriju i transfuzijskoj medicini ne organiziraju se podustrojstvene jedinice.

U Odjelu se obavlja zdravstvena djelatnost medicinske biokemije i transfuzijske medicine