Centar za hitnu medicinu – OHBP

v.d. voditelj Centra

Vedran Omerhodžić, dr.med. spec.hitne medicine

Glavna sestra Centra

Sanja Kozić, mag.med.techn.

O Centru

Centar za hitnu medicinu – OHBP jest jedinstvena jedinica bolnice za prijam hitnih bolesnika, odnosno jedinstveni prijamni odjel, s potrebnim prostorijama za obradu bolesnika i za zdravstvene radnike, u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost hitne medicine.

U Centru za hitnu medicinu iz stavka 1. ovog članka obavljaju se i poslovi hitnih specijalističkih ordinacija, osim hitne ambulante pedijatrije, ginekologije, psihijatrije i neurologije.

Objedinjeni hitni bolnički prijam radi od 0-24 sata.

Pacijenti se primaju prema redu hitnosti a ne prema vremenu dolaska. Prijem bolesnika u hitnim situacijama provodi se bez dokumentacije (uputnice, zdravstvene iskaznice osnovnog zdravstvenog osiguranja, iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja) ali je dokumentaciju potrebno što prije dostaviti.

Za maloljetne osobe i osobe pod skrbništvom potrebna je pismena suglasnost roditelja ili zakonskog skrbnika.

U okviru Projekta unaprijeđenja hitne medicinske službe i investicijskog planiranja u zdravstvu kojeg provodi Ministarstvo zdravlja uz pomoć zajma Svjetske banke, 11. siječnja 2013. je otvoren objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Bjelovar.

Prostor Hitnog bolničkog prijama smješten je na 458 četvornih metara u dvorišnom dijelu bivše kirurške ambulante, a u njemu se nalazi trijažna ambulanta, moderna radiološka dijagnostika, reanimacijska sala, hitna operacijska sala te prostor za smještaj i nadzor akutnih, subakutnih i pacijenata kojima je potrebna izolacija.

Objedinjeni hitni bolnički prijam organiziran je kao jedinstveno ulazno mjesto u bolnicu za hitne slučajeve.

Njegovim ustrojstvom, uvode se visoki standardi u pružanju hitne medicinske skrbi akutno oboljelima i ozlijeđenima na jednom mjestu te podiže razina kvalitete zdravstvene zaštite.

Liječnici

Iva Plevnik Žaja, dr.med. specijalist hitne medicine
Vedran Omerhodžić, dr.med. specijalist hitne medicine
Martina Zadravec, dr.med. specijalist hitne medicine
Adam Gael Aqbarawi, dr. med.specijalist hitne medicine
Svetlana Momčilović, dr. med. specijalist anesteziolog

Medicinske sestre i tehničari

Kozić Sanja, mag.med.techn.
Jurković Palijan Ivana, bacc.med.techn.
Nenadović Željko, bacc.med.techn.
Jurišić Ana-Maria, bacc.med.techn.
Kudeljnjak Jelena, bacc.med.techn.
Weller Ana, bacc. med. techn.
Horvat Filip, bacc. med. techn.
Wagner Helena, bacc. med. techn.
Tomić Ivana, bacc. med. techn.
Kutanjac Monika, bacc. med. techn.
Cerjan Ivan, med.tehničar
Tadić Damir, med.tehničar
Vlahović Sanela, med.sestra
Vujčić Dario, med.tehničar
Mrđenović Maja, med.sestra
Latin Dražen, med.tehničar
Horvat Mariana, med.sestra
Šegović Anamarija, med.sestra
Meheš Sanela, med.sestra
Henc Andrea, med.sestra
Faletar Božana, med.sestra
Obradović Gabrijela, med.sestra
Slađana Herceg, med.sestra instrumentarka
Opačić Svjetlana, med. sestra
Časar Ivan, med. tehničar
Pandur Filip, med. tehničar
Jetelina Ivica, med. tehničar

Administrator

Bokan Nikolina

Prostor za trijažu

Prostor za trijažu predstavlja mjesto prvog kontakta zdravstvenog radnika i pacijenta, a čine ga prijamni pult i prostorija za trijažu. Trijažna sestra uzima sestrinsku anamnezu od pacijenta, nakon čega se procijene vitalni parametri i dobiveni podaci se unose u računalo. Tada se određuje  trijažna kategorija (1-5) s maksimalnim vremenom čekanja od 0 do 120 minuta.

Ovisno o stupnju hitnosti, bolesnik se upućuje u akutni, odnosno subakutni prostor ili u čekaonicu.

Čekaonica

Pacijenti smješteni u čekaonicu su pod nadzorom trijažne sestre.

Prostorija za reanimaciju

Prostorija za reanimaciju koristi se za oživljavanje životno ugroženog pacijenta a prilagođena je reanimaciji odraslih i djece.

Opremljena je stropnim energetskim stativom, invazivnim hemodinamskim monitorom, transportnim respiratorom, bifazičnim defibrilatorom, grijačem prostirke za ležaj pacijenta, grijačem krvi, infuzomatom, perfuzorom, transportnim aspiratorom, reanimacijskim ležajem, kolicima za reanimaciju, transportnom torbom za reanimaciju, opremom za imobilizaciju.

Prostor za zbrinjavanje akutnog i subakutnog pacijenta

Prostor za zbrinjavanje akutnih pacijenata služi za smještaj i obradu akutno ugroženog pacijenta.

Opremljena je stropnim energetskim stativom, defibrilatorom, invazivnim monitorom uz svaki ležaj, Ekg aparatom, perfuzorima, aspiratorom, te pokretnim ležajevima za pacijenta.

Izolacija

U prostorija za izolaciju se smještaju pacijenti koji je potrebno odvajanje zbog prirode bolesti.

Gipsaonica

U ovom prostoru se obavljaju različiti oblici intervencija i imobilizacija.

Prostorija za intervencije i male operacijske zahvate

Služi za zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna obrada rane i manji kirurški zahvati.

RTG

Unutar odjela postoji moderni digitalni RTG aparat koji omogućava bržu dijagnostičku obradu naših pacijenata.

Ministar zdravlja prof. Rajko Ostojić otvorio, 11.siječnja 2013.g. novi Hitni bolnički prijam Opće bolnice Bjelovar,  čije je uređenje i opremanje stajalo 5,4 milijuna kuna.

Ministarstvo zdravlja financiralo je nabavku medicinske opreme sa 3,7 milijuna kuna, dok je Bjelovarsko-bilogorska županija za uređenje prostora Hitnog prijama osigurala 1,7 milijuna kuna.

Nabavljena je najsuvremenija medicinska oprema poput aparata za RTG snimanje, anesteziološkog aparata, pet monitora za praćenje životnih funkcija, dva defibrilatora, EKG aparat i mobilni ultrazvučni uređaj.

> Pročitajte članak o Otvorenju novog Hitnog bolničkog prijma Opće bolnice Bjelovar <