EU projekti

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA OPĆE BOLNICE BJELOVAR – REF.BR. C2.1.R2.11.01.040

PREDMET PROJEKTA: Energetska obnova za tri bolničke zgrade: zgradu kirurgije, zgradu interne i zgradu psihijatrije i neurologije.

Opširnije o projektu

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OPĆE BOLNICE BJELOVAR

PREDMET PROJEKTA: Energetska obnova zgrade Opće bolnice Bjelovar na lokaciji k.č.br. 3046 k.o. Bjelovar. Ukupna površina zgrade iznosi 12.168,27m2, a sastoji se od suterena/podruma, prizemlja i četiri kata. Zgrada je izgrađena 1978. godine.

Opširnije o projektuFotogalerija | Članci

POBOLJŠANJE PRISTUPA DNEVNOJ BOLNICI U OPĆOJ BOLNICI BJELOVAR

PREDMET PROJEKTA: Izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice sa objedinjenom dnevnom kirurgijom u sklopu Opće bolnice Bjelovar ukupne BRP površine od 3.568 m2, postići će se unaprijeđenje kvalitete i učinkovitosti pružanja bolničkih usluga…

Opširnije o projektu | Fotogalerija | Članci

POBOLJŠANJE PRISTUPA HITNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI

PREDMET PROJEKTA: Ovim projektom povećat će se kvaliteta hitne zdravstvene zaštite kroz izgradnju 1.451 m2 BRP prostora u okviru nove zgrade Opće bolnice Bjelovar, na način da se osigura efikasnije komuniciranje prema javnom prostoru…

Opširnije o projektuFotogalerija | Članci