Odjel za psihijatriju

Voditelj Odjela

prim. Vinko Čatipović, dr. med., spec. psihijatrije

Glavni tehničar Odjela

Igor Gazić, bacc. med. techn.

Podustrojstvene jedinice

U Odjelu za psihijatriju ne organiziraju se  podustrojstvene jedinice.

U Odjelu za psihijatriju se obavlja zdravstvena bolnička djelatnost psihijatrije, te pružaju dijagnostičko-terapijski postupci zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici, kao i specijalističko-konzilijarna djelatnost:

  • psihijatrije
  • socijalna psihijatrija
  • psihodijagnostika