Osoblje

Liječnici

Prim.Vinko Čatipović, dr.med.spec.psih.

Jana Pušić, dr.med.spec.psih.

Dunja Drobac Klarić, dr.med.spec.psih.

Marija Čular-Turk, dr.med.spec.psih.

Tihana Vukošić,dr.med.spec.psih.

Marta Okružnik, dr.med., specijalizant psihijatrije

Ivana Jelašić, dr.med., specijalizant psihijatrije

Monika Posavac Sinek, dr.med., specijalizant psihijatrije

Domagoj Markelić, dr.med., specijalizant psihijatrije

Antonia Lukaš,dr.med,specijalizant psihijatrije

Psiholog

Darko Novalić, prof.

Radni terapeut

Nikolina Zagorjan, bacc. radne terapije

Dnevna bolnica Djelatnosti psihijatrije

Daliborka Diebalo, dipl. socijalni radnik

Marija Jurišić, prof.

Iva Hodak, bacc.radne terapije

Ksenija Ferčec, med.ses.

Marin Grgić, med.teh.

v.d. glavna sestra Dnevne bolnice

Sanja Obajdin, bacc. med.sestr.

Administracija

Višnjica Škudar

Branka Stojčić

Telefonski brojevi

043-279-238 (voditelj)

043-279-273 (glavni tehničar)

043-279-271 (psiholog)

043-279-217 (socijalni radnici, radni terapeut)

043-279-177 (administracija)

043-279-111 (dnevna bolnica – ambulanta)

043-279-018 (dnevna bolnica – voditelj)

043-279-019 (dnevna bolnica – psiholog)