Osoblje

Liječnici

Prim.Vinko Čatipović, dr.med.spec.psih.

Emilija Pereza Radovčić, dr.med.spec.psih.

Jana Pušić, dr.med., specijalizant psihijatrije

Dunja Drobac, dr.med., specijalizant psihijatrije

Ivana Picek, dr.med. specijalizant psihijatrije

Matko Pavlović, dr.med. specijalizant psihijatrije

Psiholog

Darko Novalić, prof.

Socijalni radnici

Snježana Pavičić, socijalni radnik

Radni terapeut

Nikolina Zagorjan, bacc. radne terapije

Dnevna bolnica Djelatnosti psihijatrije

Daliborka Diebalo, dipl. socijalni radnik

Milijana Dujanović, bacc. med.sestr.

Iva Hodak, bacc.radne terapije

Sanja Obajdin, bacc. med.sestr.

Administracija

Višnjica Škudar

Branka Stojčić

Telefonski brojevi

043-279-238 (voditelj)

043-279-273 (glavni tehničar)

043-279-271 (psiholog)

043-279-217 (socijalni radnici, radni terapeut)

043-279-281 (dnevna bolnica)

043-279-177 (administracija)