Osoblje

Liječnici

Prim.Vinko Čatipović, dr.med.spec.psih.

Emilija Pereza Radovčić, dr.med.spec.psih.

Jana Pušić, dr.med.spec.psih.

Dunja Drobac, dr.med.spec.psih.

Ivana Picek, dr.med.spec.psih.

Matko Pavlović, dr.med.spec.psih.

Sanea Mihaljević,dr.med.spec.psih.

Marta Okružnik, dr.med., specijalizant psihijatrije

Ivana Jelašić, dr.med., specijalizant psihijatrije

Monika Posavac, dr.med., specijalizant psihijatrije

Psiholog

Darko Novalić, prof.

Radni terapeut

Nikolina Zagorjan, bacc. radne terapije

Dnevna bolnica Djelatnosti psihijatrije

Daliborka Diebalo, dipl. socijalni radnik

Milijana Dujanović, bacc. med.sestr.

Iva Hodak, bacc.radne terapije

v.d. glavna sestra Dnevne bolnice

Sanja Obajdin, bacc. med.sestr.

Administracija

Višnjica Škudar

Branka Stojčić

Telefonski brojevi

043-279-238 (voditelj)

043-279-273 (glavni tehničar)

043-279-271 (psiholog)

043-279-217 (socijalni radnici, radni terapeut)

043-279-281 (dnevna bolnica)

043-279-177 (administracija)