Povijest

Mistična interpretacija duševnih bolesti kao začaranosti, stigme ili kazne miješala se s praznovjerjem i predrasudama gotovo sve do novijeg datuma. Zato je i psihijatrijska struka jedna od mlađih u medicini, ali su nešto od suvremenog pristupa psihijatrijskom bolesniku intuitivno primjenjivali mnogi stariji, iskusni praktičari. Neuropsihijatrijski odjel osnovan je 1. veljače 1958. godine s dva muška i dva ženska kreveta na Internom odjelu. U šest mjeseci svog postojanja odjel se selio tri puta i mijenjao prostorije. Godine 1960. smješten je u prostorije Dermatovenerološkog odjela, koji je ukinut, a tri godine kasnije u vrijeme adaptacije stare zgrade seli se u provizorne prostorije u baraci. U novouređene prostorije s 36 kreveta i dispanzerom u sklopu tih prostorija seli se 1965. godine, a 1969. dolazi ponovno do preseljenja, ovaj put u “Vilu Mariju”, jer je prestao sa radom tuberkulozni odjel (Berghofer).

Odlukom Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar od 19. prosinca 1995., 1. siječnja 1996. godine došlo je do razdvajanja Djelatnosti za živčane i duševne bolesti na dvije nove organizacijske jedinice – Djelatnost za psihijatriju i Djelatnost za neurologiju, u cilju daljnjeg razvoja psihijatrijske i neurološke zaštite zdravlja populacije Bjelovarsko-bilogorske županije.

Iz galerije - Povijest psihijatrije

Važniji datumi u razvoju psihijatrijske djelatnosti

 • 1958.g., 1.veljače, osnovan je Neuropsihijatrijski odjel Opće bolnice Bjelovar. Osnivač odjela bio je prim.dr. Mladen Berghofer.
 • 1961.g. je u  Bjelovaru održana prva javna izložba crteža duševnih bolesnika uz prigodni katalog.
 • 1962.g. tiskana je knjiga redova duševnih bolesnika – „Srebrne teme“.
 • 1963.g. je  održana Neurološko-psihijatrijska sekcija Zbora liječnika Hrvatske u Bjelovaru.
 • 1965.g. osnovan je Elektrofiziološki laboratorij.
 • 1965.g. osnovan je Klub liječenih alkoholičara u Bjelovaru.
 • 1972.g. je organiziran sastanak Klubova liječenih alkoholičara Hrvatske u Bjelovaru.
 • 1973.g. je održano je Savjetovanje o prisilnim mjerama u postupanju s alkoholičarima i drugim ovisnicima.
 • 1982.g. je osnovan Registar hospitalno liječenih bolesnika Djelatnosti za živčane i duševne bolesti.
 • 1984. g. je osnovan Savez za zaštitu i unaprijeđivanje duđevnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti općine Bjelovar.
 • 1985.g., od 18. do 22.veljače, organiziran je seminar „Alkoholizam, samozaštita i samopomoć „ u okviru Škole za socijalnu psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti, Klinike za neurologiju, psihijatriju,alkoholiozam i druge ovisnosti Kliničke bolnice „Dr. Mladen Stojanović „ .
 • 1987.g. Djelatnost psihijatrije počinje raditi u prostoru obnovljene i dograđene „Vila Marije „ .
 • 1991.g. je po naputku Odjela za psihijatriju i psihologiju Glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske u Djelatnosti za psihijatriju OB Bjelovar organizirano kontinuirano provođenje psihijatrijske skrbi pripadnika MUP- a i ZNG , tijekom Domovinskog rata.
 • 1991.g. je promovirana Bibliografija Djelatnosti za živčanje i duševne bolesti Medicinskog centra Bjelovar, 1958.-1990.
 • 1995.g. je osnovan je Odbor za borbu protiv ovisnosti u Bjelovaru.
 • 1996.g., od 1. siječnja Djelatnost za psihijatriju je organizirana kao zasebna bolnička djelatnost Opće bolnice Bjelovar.
 • 1996.g. je osnovano Savjetovalište za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata Županije bjelovarsko-bilogorske.
 • 2003.g. je počela s radom Dnevna bolnica Djelatnosti za psihijatriju.
 • 2007.g.na 4. hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji 29.3. do 1.4.2007.g. najboljim usmenim prikazom ocijenjen je rad: Kudumija Slijepčević M., Drobac R. Obiteljski prijenos suicidalnog ponašanja, a najboljim posterom ocijenjen je rad: Otić I., Jovanović N., Drobac R., Čatipović V., Vukelja D., Božina N., Hutojac Lj., Neuobičajene komplikacije u liječenju reakcije na stres.
 • 2008.g. je održan u Bjelovaru stručni skup „50 godina psihijatrijske djelatnosti u Bjelovaru“, pod pokroviteljstvom Hrvatskog psihijatrijskog društva, Hrvatskog liječničkog zbora i Županije bjelovarsko-bilogorske.
 • 2009.g. je osnovana udruga „ Psihološka pomoć Bjelovar“, s cijeljem provođenja preventivnih aktivnosti i pomoći psihički oboljelim osobama i članovima njihovih obitelji.
 • 2010.g.je počela s radom ambulanta za dječju i adolescentnu psihijatriju.
 • 2011.g. unutar Djelatnosti psihijatrije formirana je Služba socijalne psihijatrije s 3 odsjeka ( Odsjek za liječenje oboljelih od PTSP-a, Odsjek za liječenje oboljelih od alkoholizma i drugih ovisnosti, Odsjek za liječenje afektivnih poremećaja ).
 • Na 8. hrvatskim psihijatrijskim danima u Opatiji najboljim posterom ocijenjen je rad: Otić I., Koić E., Čatipović V., Drobac R. Odgovornost psihijatra u procjeni sposobnsoti vozača.
 • 2012.g. formiran je zatvoreni Odsjek biologijske psihijatrije, a broj mjesta u Dnevnoj bolnici povečan na trideset i dva. Dnevna bolnica radi u dvije smjene s četiri grupe bolesnika (oboljeli od PTSP-a i drugih sa stresom povezanih poremećaja; alkoholizam i ovisnosti; afektivni i neurotski poremećaji; oboljeli od shizofrenije drugih sumanutih poremećaja ).
 • Počinje s radom ambulanta za fototerapiju.
 • Osnovana je „Udruga za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja Svitanje podružnica Bjelovar“.
 • 2013.g. s radom započinje jedinica za produženo liječenje oboljelih od PTSP-a i drugih stresom uzrokovanih poremećaja.