27svi

Natječaj za radno mjesto nosač (m/ž-1 izvršitelj), NKV, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar v.d. ravnateljica raspisuje: NATJEČAJ na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca za sljedeće radno mjesto: – nosač (m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca, 1 izvršitelj […]

25svi

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto referent za EU fondove

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 119-04/22-02/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-23 Bjelovar, 25. svibnja 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 51/2022 od 29. travnja 2022. godine, na poslove radnog mjesta […]

16svi

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/22-02/08 Ur. broj: 2103-72-01-22-32 Bjelovar, 16. svibnja 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 48/2022 od 22. travnja 2022. godine, na poslove radnog mjesta […]

13svi

Popis kandidata – Referent za EU fondove

Referent za EU fondove, popis kandidata za razgovor: utorak, 17. svibnja 2022. u 12:00 i 13:00 sati u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar: Grupa 1 – 12:00 h 1. Trnski Domagoj 2. Diebalo Kristijan 3. Lacković Draženka 4. Karlovčan Luka 5. Pavlović Ivana Grupa 2 – 13:00 h 6. Radoš Tea 7. Maras Ivana […]

06svi

Popis kandidata – med. sestra/med. tehničar

Popis kandidata za razgovor med. sestra/med. tehničar, srijeda 11.5.2022.u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar 1. grupa u 8:00 1. Robert Vanjek 2. Tihana Keser 3. Ivan Časar 4. Kristijan Banić 5. Domagoj Hajtić 2. grupa u 8:30 1. Josipa Maras 2. Dijana Maltar 3. Valerija Slijepčević 4. Luka Kožar 5. Davor Luketić 3. grupa […]

03svi

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)

29tra

Natječaj za radno mjesto – više vrsta poslova

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska v.d. Ravnateljica Opće bolnice Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno vrijeme za sljedeća radna mjesta: NATJEČAJ za sljedeća radna mjesta 1. prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/ inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž), VŠS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od […]

28tra

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto njegovatelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/22-02/07 Ur. broj: 2103-72-01-22-35 Bjelovar, 28. travnja 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 41/2022 od 1. travnja 2022. godine, na poslove radnog mjesta […]

28tra

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)  

22tra

Popis kandidata – njegovatelj

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto njegovatelj koji će se održati dana 26. travnja 2022. godine u prostorijama Jedinice za kvalitetu Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. I grupa 08:00h 1. Antolić Snježana 2. Grgić Jelena 3. Iveković Ivana 4. Martinčić Sanela 5. Pleskalt Natalija II grupa 08:30h 6. Sokač Matea 7. Spevan Jelena 8. […]