Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja asistentica – pripravništvo

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/24-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/03-24-29
U Bjelovaru, 9. srpnja 2024. godine

Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Anđelko Višić“ Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – primalja asistentica, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž, donosim slijedeću

ODLUKU

Za radno mjesto primalja asistentica (SSS) po programu za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/, izabire se slijedeći kandidat/kinja:
1. Izabela Jindra.
S izabranim kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama po dobivanju Obavijesti o pozitivnoj ocjeni zahtjeva od HZZ-a.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.