Centralno naručivanje pacijenata i liste čekanja

Naručivanje pacijenata

Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi pokrenulo je projekte “Nacionalna lista čekanja” i “e-Naručivanje“, kojih je cilj skraćivanje listi čekanja, kao i transparentnost naručivanja, te jednakost u dostupnosti zdravstvenih usluga u svim dijelovima i za svakog osiguranika.

Također je Ministarstvo obavezalo sve bolničke ustanove da formiraju Jedinicu za centralno naručivanje pacijenata.

Jedinica za centralno naručivanje Opće bolnice Bjelovar se nalazi u glavnom holu takozvane “nove bolnice”.

Ako liječnik opće medicine ne naruči pacijenta iz svoje ordinacije, pacijenti se mogu naručiti na slijedeće načine:

 • Osobno – dolaskom u Jedinicu za centralno naručivanje pacijenata(nova bolnica) ili na šalter radilišta

Potrebna dokumentacija:

 • osobna iskaznica
 • uputnica liječnika primarne zdravstvene zaštite i nalaz ili preporuka liječnika specijaliste za određeni zdravstveni tretman

Dokumentacija mora sadržavati:

 • ime i prezime pacijenta
 • MBO (matični broj osigurane osobe) ili OIB
 • ispravnu adresu stanovanja
 • broj telefona, faxa ili e-maila na koji želite primiti obavijesti vezane uz naručivanje( nikako broj telefaxa u pošti ili u uredu gdje svatko može vidjeti Vaše osobne i medicinske podatke)

Pacijent ne mora doći osobno, to može umjesto njega  i u njegovo ime uraditi obitelj, prijatelji ili skrbnici.

Telefax – 043 279-101

Naručite se na zdravstvenu uslugu tako da faksirate uputnicu liječnika primarne zdravstvene zaštite i nalaz ili preporuku liječnika specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom (ukoliko ju imate).

Obavezno nam dostavite slijedeće podatke:

 • ime i prezime pacijenta
 • MBO (matični broj osigurane osobe) ili OIB
 • datum rođenja
 • vrsta zdravstvene usluge na koju se pacijent naručuje
 • kontakt adresa i broj telefona pacijenta
 • broj telefaksa na koji ćemo poslati potvrdu o rezervaciji

Nedostatni podaci neće moći biti procesuirani, te narudžba neće biti ostvarena.

 

e-mail ( Centralno naručivanje pacijenata ): narucivanje@obbj.hr

Potrebno je skenirati uputnicu doktora primarne zdravstvene zaštite, nalaz doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom, te obavezno navesti slijedeće podatke o pacijentu:

 • ime i prezime pacijenta
 • MBO (matični broj osigurane osobe) ili OIB ( podaci se nalaze na zdravstvenoj iskaznici)
 • adresa i broj telefona za kontakt
 • vrsta zdravstvene usluge za koju se pacijent naručuje
Posebno naglašavamo da naručivanje telefonom više nije moguće zbog nužnosti davanja na uvid potrebne medicinske dokumentacije (uputnice – na kojoj je obavezan podatak MBO osigurane osobe, adresa, broj telefona, nalaz i preporuka specijaliste, itd.).

Ustanova je obavezna osigurati osiguranim osobama točnu informaciju o vremenu čekanja i poštivanju redoslijeda prijema osiguranih osoba, kao i pravo na anonimni uvid i kopiju liste čekanja.

Liste čekanja u Općoj bolnici Bjelovar

Na ovom dijelu portala biti će objavljivane liste čekanja pacijenata na odjelima Opće bolnice Bjelovar, sukladno Nacionalnom programu protiv korupcije koji je prihvatila Vlada republike Hrvatske.

Liste pacijenata biti će objavljivane u sljedećoj formi:

Ime i prezime pacijenta: Marija Banić
Broj osigurane osobe: 657 34784512

Šifra bolesnika

Datum Upisa

Datum prijema

MB657 34784512

05.01.2007.

28.01.2007.

Za pristup listama čekanja kliknite na sljedeći link:

Liste čekanja Opće bolnice Bjelovar

Klikom na donji link otvara se web stranica HZZO-a gdje se može obaviti provjera slobodnih termina za traženi zahvat kod drugih ustanova, te poslati zahtjev za otkazivanjem narudžbe:

Provjera slobodnih termina kod drugih ustanova i slanje zahtjeva za otkazivanjem narudžbe – HZZO WEB

 

Zahtjev za otkazivanjem narudžbe može se poslati i na mail: narucivanje@obbj.hr, kao i pozivom na telefonski broj 043/279-171.