Odjel za patologiju i citologiju

Odgovorne osobe

v.d. voditeljica Odjela

Jasna Begić, dr. med., spec. patološke anatomije

glavni bacc. med.-lab. dijagnostike Odjela

Mirjana Švenda, bacc. med.-lab. dijagnostike

Podustrojstvene jedinice

U Odjelu za patologiju i citologiju ne organiziraju se podustrojstvene jedinice.

U Odjelu se obavlja zdravstvena djelatnost patologije i kliničke citologije