Patologija

Radno vrijeme:
od 07:00 do 15:00 sati svakog radnog dana

Telefonski brojevi:
043/279-113
043/279-287

E-mail:
patologija@obbj.hr

Djelatnost za patologiju je privremeno smještena u podrumu tzv. „Nove bolnice“, zgrada br. 1 na mapi bolnice.

U djelatnosti se obavlja:

 • patohistološka dijagnostika standardnih i intraoperativnih biopsija
 • histokemijska (HE, Giemsa, PAS-Alcian, PAS, Mallory) i osnovna imunohistokemijska dijagnostika (za sada tri protutijela – CKAE1/AE3, HMB-45, p63)
 • primitak , evidencija, pregled te izdavanje tijela pokojnika umrlih u našoj bolnici
 • obdukcije (bolničke, mrtvozorničke i sudsko-medicinske)
 • redovito se provodi nastava iz kolegija Patologija i patofiziologija te Osnove citološke i histološke tehnike za učenike 4. razreda srednje Medicinske škole Bjelovar u obujmu koji je dogovoren sa školom
 • zbrinjavanje patološko – anatomskog otpada, farmaceutskog i kemijskog otpada

Broj histoloških uzoraka (biopsija) analiziranih 2019. godine na našem Odjelu je iznosio ukupno 5187 te je učinjeno 66 obdukcija.

 • povijest odjela formalno počinje 1972. godine kad je bolnica dobila prvog patologa dr. Ivana Markoju, a koji je na tom radnom mjestu radio sve do umirovljenja 2005. godine
 • 1980. godine se u bolnici počinju raditi prve biopsije, pribavljena je laboratorijska oprema te zaposleni laboratorijski tehničari
 • 1997. godine se sa specijalizacije iz patološke anatomije vraća dr. Jasna Begić te uvodi u rutinski rad nove histokemijske metode
 • 2005. godine specijalizaciju iz patološke anatomije završava dr. Dubravka Bobonj-Hižak (2016. Odlazi raditi u Dansku)
 • od sredine 2010. godine uvodi se u rutinski rad osnovna imunohistokemija
  Uz patologiju se paralelno razvija i citologija.
 • 1986. godine sa specijalizacije iz kliničke citologije se vraća dr. Branka Ivezić koja na tom radnom mjestu radi sve do umirovljenja 2016.
 • u lipnju 2010. godine odlukom Upravnog vijeća Opće bolnice Bjelovar citologija je odvojena kao samostalna djelatnost.
 • 2006. godine sa specijalizacije iz kliničke citologije se vraća dr. Romina Kanić (2015. Je otišla na Klinički zavod za patologiju i citologiju, KBC-a Zagreb)
 • od 2011. godine specijalizacija postaje jedna s dva usmjerenja: specijalizacija iz patologije (s akreditacijskim poručjem histopatologije/s akreditacijskim područjem citopatologije) , a od 2015. godine specijalizacija mijenja ime te postaje specijalizacija iz patologije i citologije
 • 2015. godine djelatnost za patologiju i djelatnost za citologiju su ujedinjene u Odjel za patologiju i citologiju
 • u periodu 2016.-2020. posao kliničkog citologa su obavljali vanjski suradnici (dr. Marija Abalić i dr. Andreja Lukić Suknaić), a čije usluge zbog obujma posla koristimo i danas
 • u veljači 2020. godine sa specijalizacije se vraća dr. Danijela Vincetić, specijalist patologije, a koja obavlja posao patologa i dio posla citologa