Citologija

Radno vrijeme:
od 07:00 do 15:00 sati svakog radnog dana
– prijem uzoraka od 7:30 do 10:00 h
– podizanje nalaza osobno od 11.30 do 15.00 h ili poštom na kućnu adresu (donijeti kuvertu i markicu)

Telefonski brojevi:
043/279-341
043/279-209

E-mail:
citologija@obbj.hr

UPUTE PACIJENTIMA ZA POJEDINE CITOLOŠKE PRETRAGE

1. PUNKCIJA POD KONTROLOM ULTRAZVUKA
– pacijenti se za pregled naručuju telefonski – 043/279-341 ili 043/279-209
– pregled se obavlja na Odjelu radiologije
– potrebno je na pregled sa sobom ponijeti:
a) raniju medicinsku dokumentaciju
b) dvije uputnice:
1. za radiologiju (traži se UZV)
2. za citologiju (traži se punkcija pod kontrolom UZV-a i citološka analiza punktata)

2. PUNKCIJA KOŠTANE SRŽI
– pacijenti se za pregled naručuju na tel. 043/279-341 ili 043/279-209
– potrebno je na pregled sa sobom ponijeti: uputnicu i raniju medicinsku dokumentaciju

3. RAZMAZ PERIFERNE KRVI, BRIS NOSA NA EOZINOFILE
– pacijenti se NE naručuju za ove pretrage
– pretrage se rade svaki radni dan od 7:30 do 10:00 h
– potrebno je na pregled sa sobom ponijeti: uputnicu i relevantnu medicinsku dokumentaciju (kopiju)

4. SPUTUM (ISKAŠLJAJ, 3x)
– pacijenti se NE naručuju za ove pretrage
– pretraga se radi svaki radni dan od 7:30 do 10:00 h
– uzorci se daju tri dana za redom u citološkom laboratoriju
– potrebno je na pregled sa sobom ponijeti: uputnicu i relevantnu medicinsku dokumentaciju (kopiju)

5. URIN (3x)
– pacijenti se za pregled naručuju na tel. 043/279-341 ili 043/279-209
– uzorci se daju tri dana za redom u citološkom laboratoriju (pon-uto-sri; uto-sri-cet; sri-cet-pet)
(NE skupljati uzorke i donijeti sva tri odjednom)
– nakon buđenja kod kuće se pomokriti, napraviti higijenu te doći u citološki laboratorij i dati svježi uzorak urina (drugi jutarnji urin ili bilo koji kasniji uzorak urina)
– iznimno se uzorak urina može donijeti i izvana (npr. ako je osoba nepokretna) unutar 30 minuta od uzimanja uzorka
– uzorci se NE daju za vrijeme trajanja menstruacije

Djelatnost za citologiju smještena je na drugom katu tzv. „Nove bolnice“, zgrada br. 1 na mapi bolnice.

U djelatnosti se obavljaju različite pretrage iz područja aspiracione i eksfolijativne citodijagnostike (kod ambulantnih i hospitaliziranih pacijenata):

  • prijem, tehnička obrada i analiza VCE razmaza (PAPA test)
  • punkcije „na slijepo“ različitih palpabilnih tvorbi
  • „ciljane „ punkcije, najčešće pod kontrolom UZV-a, ev.pod kontrolom CT-a ili RTG (u suradnji sa spec.radiolozima) nepalpabilnih tvorbi – dojke, štitnjače, mekotkivnih tvorbi, intraabdominalne lezije…)
  • prijem, tehnička obrada i analiza sputuma, briseva nosa
  • razmazi periferne krvi
  • punkcije koštane srži
  • prijem, tehnička obrada i analiza tekućih uzoraka – urina, lavata, ascitesa, pleuralnih izljeva
  • citokemijska obrada materijala (MGG, alkalna fosfataza, željezo, Ziehl-Neelson, PAS, bojenje po Papanicolau)

Broj citoloških uzoraka analiziranih 2019. godine na našem Odjelu je iznosio ukupno 12 094.