Citologija

Radno vrijeme:

 • ponedjeljak-petak 07-15h

Radno vrijeme ambulante (pregledi, punkcije, upisi za punkcije pod kontrolom UZV-a):

 • ponedjeljak 08-10h i 15-17h
 • utorak-petak 08-10h

Punkcije pod kontrolom UZV-a:

 • srijedom i četvrtkom 12-15h (uz predbilježbu)

Prijem uzoraka (urini, iskašljaji…):

 • svaki radni dan 7-9h

Nalazi se izdaju svakim radnim danom 12-15h

Djelatnost za citologiju smještena je na drugom katu „Nove bolnice“, zgrada br.1 na mapi bolnice.

U djelatnosti se obavljaju različite pretrage iz područja aspiracione i eksfolijativne citodijagnostike (kod ambulantnih i hospitaliziranih pacijenata):

 • prijem, tehnička obrada i analiza VCE razmaza (PAPA test)
 • punkcije „na slijepo“ različitih palpabilnih tvorbi
 • „ciljane „ punkcije, najčešće pod kontrolom UZV-a, ev.pod kontrolom CT-a ili RTG (u suradnji sa spec.radiolozima) nepalpabilnih tvorbi – dojke, štitnjače, mekotkivnih tvorbi, intraabdominalne lezije…)
 • razmazi periferne krvi
 • punkcije koštane srži
 • analiza tekućih uzoraka – urina, lavata, ascitesa, pleuralnih izljeva…
 • sputumi, obriski nosa, kožnih promjena i dr.
 • citokemijska obrada materijala

Obrada VCE razmaza započinje 1970. godine nakon edukacije laboranta, gđe Vlaste Knežević u Ljubljani i to u suradnji sa Kliničkom bolnicom Petrova u Zagrebu. Do 1975.godine u našoj ustanovi interpretaciju Papa testa obavlja dr Biserka Cimić a od 1975. god. analizu preuzima dr Marija Cestar u okviru Dispanzera za žene MC „E.Holik“.

1976. god. bolnica dobiva prvog educiranog citoskrinera – Marija Habrun.

1986. god. bolnica dobiva prvog specijalistu kliničke citologije – dr. Branka Ivezić, služba se organizira u sklopu Patohistološke djelatnosti a uz ginekološku polako se uvodi i aspiraciona citodijagnostika. Preuzima se tehnička priprema i analiza VCE razmaza iz ostalih Domova zdravlja naše županije (Garešnica, Daruvar, Čazma, Grubišno Polje).

1987. god. uvode se osnovne citokemijske pretrage.

1989. god. prima se u radni odnos zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera – Tatjana Sodomka koja 1992.god. završava edukaciju za citoskrinera.

1992. god. u suradnji s Djelatnošću za radiologiju počinju se izvoditi UZV-čno vođene aspiracijske punkcije tankom iglom (štitnjače, dojka, l.čvorovi te ostale UZV-čno detektabilne patološke lezije).

1994. god. u suradnji s Djelatnošću za interne bolesti započine obrada i analiza uzoraka sluznice želuca, jednjaka i debelog crijeva dobivenih brushingom u sklopu endoskopskih pregleda, a od 1996.god. rade se i analize uzoraka sluznice želuca na Helicobacter pylori – do 2000.god. kao jedina metoda otkrivanja ovog uzročnika u OB Bjelovar.

1995. god. prima se u radni odnos treći zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera – Valerija Keser koja 2001.god. završava edukaciju za citoskrinera.

1998. god. služba se seli u nove radne prostore u okviru nove bolnice ali ostaje organizacijski vezana uz Patohistološku djelatnost.

2001. god. prima se u radni odnos novi specijalizant kliničke citologije – dr. Romina Kanić koja 2006.god. polaže specijalistički ispit.

2008. god. u radni odnos se prima Senija Šoški, laboratorijski tehničar zdravstvenog smjera koja 2010.god. završava edukaciju za citoskrinera.

10.06.2010. rješenjem Upravnog vijeća i ravnatelja OB Bjelovar osniva se samostalna Djelatnost za citologiju.