Bolnička ljekarna

Voditeljica

Jadranka Mladinić, mag. pharm

Telefonski brojevi

043-279-107
043-279-189

Pomoćnica voditeljice

Ivana Škalički, mag. pharm.

Farmaceutske tehničarke

Đurđica Crljenac
Zdravka Mrgan
Kristina Čavić
Valentina Lukenda

Bolnička ljekarna obavlja stručnu i redovitu opskrbu bolničke zdravstvene  ustanove lijekovima, medicinskim potrošnim materijalom, dijagnostičkim testovima i reagensima, RTG filmovima i kontrastima, potrošnim materijalima za hemodijalizu, te izrađuje galenske i magistralne pripravke potrebne za obavljanje svih bolničkih djelatnosti.

Ljekarnička djelatnost uključuje računalnu obradu podataka vezanih uz nabavu lijekova i medicinskog potrošnog materijala i njihovu distribuciju na odjele, te praćenje potrošnje odjela. Svaki bolnički odjel ima određeni mjesečni financijski limit, pa se u ljekarni dnevno prati kretanje potrošnje unutar svakog tekućeg mjeseca. O tome zvještava odjele i ravnatelja bolnice.

Djelatnost bolničke ljekarne uključuje i davanje informacija odjelnim liječnicima o  lijekovima dostupnim na tržištu, njihovom statusu na Listi lijekova HZZO-a (Osnovna, Dopunska, Bolnička), interventnom uvozu lijekova i farmakoterapiji. Farmaceuti zajedno s drugim zdravstvenim djelatnicima sudjeluju u nadzoru troškova liječenja zbog racionalnije i ekonomičnije potrošnje lijekova.

Magistri farmacije aktivno sudjeluju u radu Povjerenstva za lijekove Opće bolnice Bjelovar, Povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuđača u Natječajima javne nabave lijekova i medicinskog potrošnog materijala. U bolničkoj ljekarni se provodi pripravnički staž farmaceutskih tehničara i dio staža farmaceuta.