Odjel za pedijatriju

Voditeljica Odjela / glavna sestra Odjela

Voditeljica Odjela

Ivanka Fehir-Radanović, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske kardiologije

v.d. Glavna sestra Odjela

Marijana Nemet, bacc. med. techn.

Podustrojstvene jedinice

U Odjelu za pedijatriju ne organiziraju se podustrojstvene jedinice.

U Odjelu pedijatrije se obavlja zdravstvena bolnička djelatnost pedijatrije te pružaju dijagnostičko-terapijski postupci zdravstvene zaštite izvanbolničkih bolesnika uz dnevni boravak bolesnika u bolnici, kao i specijalističko-konzilijarna djelatnost:

 • pedijatrije
 • pedijatrijske neurologije
 • pedijatrijske nefrologije
 • pedijatrijske kardiologije
 • pedijatrijske pulmologije
 • pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma
 • pedijatrijske gastroenterologije
 • pedijatrijski ultrazvuk
 • pedijatrijske alergologije i kliničke imunologije
 • neonatologije
 • psiholog
 • logoped

HITNA AMBULANTA
Radi 24 h i prima svu djecu do 1 godine starosti bez uputnice u dežurnoj službi , te svu ostalu djecu upućenu od liječnika primarne zdravstvene zaštite.
tel: 043-279-147

NEUROPEDIJATRIJSKA AMBULANTA
Jadranka Sekelj Fureš, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske neurologije

Obavljaju se neurološki pregledi, standardna EEG snimanja i snimanja nakon neprospavane noći, UZV mozga, pregledi djece s neurorazvojnim poremećajima uz mogućnost rehabilitacije takve djece metodom po Bobathu pod nadzorom fizijatra i posebno educiranog fizioterapeuta.

PULMOLOŠKO – ALERGOLOŠKA AMBULANTA
Dubravka Višić, dr. med. spec. ped.
Maja Bosanac, dr. med. spec. ped., na subspecijalizaciji iz  pedijatrijske pulmologije

Uz uobičajene preglede provodi se alergološko testiranje prick metodom na inhalacijske i nutritivne alergene, mjerenje plućne funkcije – spirometrija, a od terapijskih postupaka inhalacije lijekovima i sustavna imuno terapija – hiposenzibilizacija.
Alergološko testiranje vrši se utorkom i četvrtkom.

GASTROENTEROLOŠKA AMBULANTA
Božidar Čohar, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije

Osim uobičajenih pregleda obavljaju se endoskopske pretrage želuca i dvanaesnika s biopsijom.

KARDIOLOŠKA AMBULANTA
Ivanka Fehir-Radanović, dr. med. spec. ped., subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Obavljaju se pregledi pacijenata uz EKG snimanje, UZV srca  te kod veće djece ergometrija i holter.

NEFROLOŠKA AMBULANTA
Vlasta Vrbovčan, dr. med. specijalist pedijatar
Obrada bolesti mokraćnog sustava te rješavanje problematike vezane uz noćno mokrenje.

ENDOKRINOLOŠKA AMBULANTA
Ivanka Fehir-Radanović, dr. med. spec. ped
Obavljaju se pregledi i upućivanja na pretrage potrebne za dijagnosticiranje endokrinoloških bolesti. Ambulanti je pridruženo Savjetovalište za dijabetes, a prate se i djeca smanjena rasta i prekomjerne tjelesne težine.

AMBULANTA ZA PSIHODIJAGNOSTIKU
Nikolina Rosandić, prof. psiholog
Psihodijagnostika pretškolske,  školske djece i mladeži psihoterapija djece i mladeži te savjetovanje roditelja.
Radno vrijeme :
ponedjeljak- petak  od 7 do 15h

LOGOPEDSKA AMBULANTA
Marko Opačić, mag. logoped.
Obavlja se dijagnostika i terapija govornih, jezičnih i komunikacijskih poremećaja djece i mladeži do 18. godine života, a pacijenti se mogu naručiti na tel: 043-279-322.
Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 7-15h

NAČIN UPISA ZA PREGLEDE I DIJAGNOSITKU
Hitni bolesnici primaju se odmah, a ostali prema rasporedu rada specijalističkih ambulanti.

POSJETE
Posjete su dozvoljene svakim danom od 11 do 18 h

PRITUŽBE
Pritužbe se rješavaju  razgovorom s rukovoditeljem ili glavnom sestrom odjela, a mogu se upisati u knjigu žalbi i dojmova.

Djelatnost za dječje bolesti nalazi se na drugom katu “nove bolnice” i obuhvaća stacionarnu i polikliničko-konzilijarnu djelatnost u kojoj je zaposleno šest liječnika specijalista pedijatrije i jedan liječnik na specijalizaciji iz pedijatrije, psiholog, logoped, jedna viša i sedamnaest srednjih medicinskih sestara, jedan administrator i pomoćno osoblje.

U stacionarnom dijelu godišnje se liječi 1000-1200 pacijenata s prosječnim trajanjem liječenja od 4 do 8 dana. Na raspolaganju je 20 postelja smještenih u 10 bolesničkih soba te posebno uređen prostor za igru i dnevni boravak djece.

Polikliničko-konzilijarni dio se sastoji od 10 polikliničkih ordinacija, ambulante za psihodijagnostiku i ambulante za logopedsku dijagnostiku i terapiju. Godišnje se u polikliničko-konzilijarnoj djelatnosti učini više od 5000 pregleda.

Majkama dojiljama dojenčadi mlađe od 6 mjeseci omogućen je boravak uz bolesno dijete na teret HZZO-a.

Uz odgovarajuću novčanu naknadu omogućen je i boravak majki uz bolesno dijete mlađe od 3 godine, ako na odjelu ima slobodnih postelja.

Liječnici

Božidar Čohar, dr.med. specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske gastroenterologije

Ivanka Fehir-Radanović, dr.med. specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske kardiologije

Nikolina Rosandić prof. psiholog

Marko Opačić, mag. logoped.

Telefonski brojevi

043-279-150 (voditeljica)

043-279-297 (glavna sestra)

043-279-151 (liječnici tel #1)

043-279-148 (liječnici tel #2)

043-279-294 (psiholog)

043-279-322 (logoped)

Sustavna skrb o djeci i mladeži u Bjelovaru datira od 1925. g. kad je osnovana Školska poliklinika , a naredne godine Dispanzer sa savjetovalištem za dojenčad. Dječji odjel osnovan je 1956. g. (dr. Voljet Ćuk), a činile su ga dvije sobe unutar Internog odjela. Godine 1961. premješta se u tada novoizgrađene prostorije i time je započet intenzivan razvoj pedijatrije te općenito zdravstvene zaštite dojenčadi i djece na ovom području. Nakon izgradnje nove bolničke zgrade 1979. g. Dječji odjel premješta se u tada moderno opremljen prostor gdje se nalazi i danas.

Od 1999. godine odjel je uključen u akciju za osmijeh djeteta u bolnici, a već više godina i u akciju za promicanje dojenja.

27.9.2006. g. povodom pedesete obljetnice osnivanja Dječjeg odjela održan je stručni sastanak u organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora podružnice Bjelovar, uz sudjelovanje eminentnih profesora pedijatrije sa zagrebačkih klinika i naših liječnika specijalista.