HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA

PODRUŽNICA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Sjedište podružnice:

Djelatnost za ginekologiju
Antuna Mihanovića  8
Opća bolnica Bjelovar

Predsjednik:

Mario Gazić, bacc.mt.
Djelatnost za interne bolesti OB Bjelovar

Dopredsjednik:

Želimir Bertić, dipl.med.techn.

Tajnik:

Kristina Pokos, bacc.ms.
Djelatnost za urološke bolesti OB Bjelovar

tel: 043-279-307

web:  www.hkms.hr