HRVATSKI LIJEČNIČKI SINDIKAT

Hrvatski liječnički sindikat (HLS) je strukovna samostalna, dragovoljna sindikalna udruga koja osigurava, unapređuje i štiti interese i prava hrvatskih liječnika s temelja rada i iz rada. Osnovana je 28.9.1990. g. , organizirana u 120 podružnica, a djeluje na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Članom HLS–a postaje se potpisom pristupnice u svojoj podružnici. Prava i obveze člana proizlaze iz Statuta HLS–a. Upisom u HLS član se obvezuje na redovitu uplatu članarine u iznosu 1% netto plaće. Od tog iznosa 60% ostaje na računu podružnice koja s njim raspolaže potpuno samostalno, a 40% članarine uplačuje se na zajednički račun udruge. S tim dijelom novčanih sredstava upravlja Glavni odbor HLS–a.

Adresa sjedište HLS –a:

HLS, Šubićeva 9, 10000 Zagreb
tel/fax: 01-465-5610
e-mail: hls-go@zg.htnet.hr
web: www.hls.hr

U podružnici HLS – a Bjelovar djeluju dva sindikalna povjerenika:

Tibor Toth, dr. med. spec. ginekolog
Nada Vranko-Nagy, dr. med. spec. anesteziolog

Adresa ureda Podružnice:

Opća bolnica Bjelovar
Mihanovićeva 8
43000 Bjelovar

Osoba za vezu i kontakt:

Nada Vranko Nagy
043/279-133