Poboljšanje pristupa dnevnoj bolnici u Općoj bolnici Bjelovar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

KK.08.1.2.03.0028

NAZIV KORISNIKA: Opća bolnica Bjelovar

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02.11.2017. – 02.10.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 57.757.582,00 kn

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 52.438.832.00 kn

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 50.000.000,00 kn

PREDMET PROJEKTA: Izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice sa objedinjenom dnevnom kirurgijom u sklopu Opće bolnice Bjelovar ukupne BRP površine od 3.568 m2, postići će se unaprijeđenje kvalitete i učinkovitosti pružanja bolničkih usluga, povećanje djelotvornosti te racionaliziranje troškova poslovanja. U navedenu površinu, pored jednodnevne kirurgije, uključene su slijedeće djelatnosti dnevne bolnice: interna medicina, neurologija, infektologija, psihijatrija, pedijatrija, opća kirurgija, urologija, ortopedija, trumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, optometrija, ginekologija i opstetricija. Podrum nove zgrade ukupne BRP površine od 4.600 m2 uključivat će transfuzija, citološki laboratorij, patologiju, centralnu sterilizaciju i centralni laboratorij te ostale službe i prostore potrebne za neometano funkcioniranje poslovanja. Prizemlje zgrade uključivat će OHBP (1.451 m2 BRP) te poliklinike (interna, neurologija i dr.) ukupne površine od 1.429 m2 BRP-a. Prvi kat zauzimat će dnevna bolnica te stacionari oftalmologije i ORL-a, drugi kat jednodnevna kirurgija s tri stacionara (ortopedija, vaskularna i opća kirurgija), te treći kat središnji operacijski blok kao i JIT – anestezija i reanimacija. Realizacija projekta doprinijet će provedbi Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. – 2020. te ostvarenju zadanih strateških razvojnih pravaca.

 SVRHA PROJEKTA: Povećanjem broja pacijenata liječenih u dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, zajedno s porastom prosječne stope zauzeća bolničkih kreveta na optimalnih 85% te skraćivanjem prosječne duljine boravka u bolnicama za min. 10%, povećao bi se promet pacijenata što bi omogućilo znatno smanjenje kapaciteta u stacionarima za akutne slučajeve u bonicama bez ugrožavanja dostupnosti bolničke skrbi. Stoga će promjena oblika skrbi povećati produktivnost bolnice i poboljšati protočnost pacijenata, što će pridonijeti smanjenju na listama čekanja, ali će posljedično smanjiti  i broj dana bolničkog liječenja tj. radno-sposobni pacijenti manje će izostati sa tržišta rada.

OČEKIVANI REZULTATI PROVEDBE PROJEKTA:

  • ujednačavanje i poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
  • povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava
  • povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite

KONTAKT OSOBA ZA INFORMACIJE O EU SUFINANCIRANIM PROJEKTIMA:

Josipa Osvaldić Galic, dipl. iur., univ. spec. oec., MBA, tel. 043/279-167

v.d. voditelj Odjela javne nabave i suradnje s fondovima EU

POVEZNICE

ČLANCI