SAMOSTALNI SINDIKAT

SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI RH
OPĆA BOLNICA BJELOVAR
Mihanovićeva 8

Sindikalni povjerenik:

Miroslav Pranjić
tel: 043-279-300

Sindikat broji 540 članova.