23ruj

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto prvostupnik radne terapije – pripravništvo

OPĆA BOLNICA BJELOVAR Klasa: 119-04/22-01/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-19 U Bjelovaru, 23. rujna 2022. godine   Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – prvostupnik/ca radne terapije, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž, donosim slijedeću ODLUKU Za radno mjesto prvostupnik radne terapije […]

22ruj

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto bacc. primaljstva

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 119-04/22-02/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-18 Bjelovar, 20. rujna 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar […]

22ruj

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 119-04/22-02/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-17 Bjelovar, 20. rujna 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar […]

21ruj

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 65/2022) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ PSIHIJATRIJE- 1 (jedan) izvršitelj 2. SPECIJALIZACIJU IZ TRANSFUZIJSKE MEDICINE – 1 (jedan) izvršitelj Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje […]

20ruj

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar – pripravništvo

OPĆA BOLNICA BJELOVAR Klasa: 119-04/22-01/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-15 U Bjelovaru, 20. rujna 2022. godine   Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – zdravstveno-laboratorijski tehničar, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž, donosim slijedeću ODLUKU Za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po […]

20ruj

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto fizioterapeut – pripravništvo

OPĆA BOLNICA BJELOVAR Klasa: 119-04/22-01/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-16 U Bjelovaru, 20. rujna 2022. godine   Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stjecanje prvog radnog iskustva /pripravništva/ na određeno vrijeme – fizioterapeut, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž, donosim slijedeću ODLUKU Za radno mjesto fizioterapeut (SSS) po programu za […]

20ruj

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto spec. infektologije

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 119-04/22-01/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-14 Bjelovar, 16. rujna 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice Bjelovar […]

16ruj

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto med.sestra-teh

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto med. sestra/med. tehničar na neodređeno vrijeme, srijeda 21.09.2022.u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar od 8:00h Grupa 1: 8:00h 1. Hodžić Sandra 2. Lazić Ana 3. Maltar Dijana 4. Kušan Sanja 5. Bjelopera Matija 6. Blažic Helena 7. Gračanac Maja 8. Bertić Tanja 9. Mudrinić Tamara 10. Seni […]

15ruj

Popis kandidata pripravništvo – zdrav.-lab.teh

Razgovor s kandidatima za zdravstveno-laboratorijskog tehničara u mjeri pripravništvo održat će se u prostorijama Medicinsko-biokemijskog laboratorija OB Bjelovar (prizemlje) dana 19. rujna 2022. godine u 9:00 sati. Popis kandidata 1. Pavličić Klara 2. Kopriva Sara