26lip

Natječaj za radno mjesto doktor medicine (m/ž-2 izvršitelja), VSS, na određeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto 1.   doktor medicine (m/ž), VSS, na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca, 2 izvršitelja Uvjeti: – doktor medicine, VSS – položen stručni ispit – važeće […]

24lip

Popis kandidata za testiranje za radno mjesto spremačica

Kandidati/kinje za testiranje (pisani dio) dana 2. srpnja 2019. godine   1. Antić Slavica 2. Arapović Mirna 3. Bačić Zora 4. Bedeković Slađana 5. Borovec Ana 6. Cafuk Željka 7. Cikoja Ivana 8. Čavić Snježana 9. Ćibarić Ružica 10. Dačnik Marinela 11. Drenovac Uranela 12. Fejer Mirjana 13. Filić Vinka 14. Gegić Anđelina 15. Hanževački […]

24lip

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto spremačica

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 57 od 7. lipnja 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto spremačica, informira kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju […]

19lip

Popis kandidata za razgovor strojobravar

Razgovor za zapošljavanje na neodređeno vrijeme za radno mjesto strojobravar biti će dana 26. lipnja 2019. godine u 9 sati u prostorijama Tehničke službe Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. 1. Martek Marijan 2. Pravica Dario

18lip

Popis kandidata za razgovor za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo za zvanje stručni prvostupnik fizioterapije i fizioterapeutski tehničar

Popis kandidata za razgovor za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo za zvanje stručni prvostupnik fizioterapije i fizioterapeutski tehničar dana 27. lipnja 2019. godine u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. 9 sati stručni prvostupnik fizioterapije 1. Domančić Tereza 2. Gašparović Marina 3. Hajdarović Deni 4. Kosmač Barbara 5. Koturak […]

14lip

Odluka za mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar

Klasa: 021-01/18-01/03 Broj: 2103-72-01-18-29/2 Bjelovar, 5. lipnja 2019. godine Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po programu pripravništvo, donosim slijedeću O  D  L  U  K  U Za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS) po programu pripravništvo, izabiru se slijedeći kandidati: 1. Kenjerić Ivona […]

14lip

Odluka za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar

Klasa: 021-01/18-01/03 Broj: 2103-72-01-18-29/1 Bjelovar, 5. lipnja 2019. godine Na osnovu članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) po programu pripravništvo, donosim slijedeću O  D  L  U  K  U Za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar (SSS) po programu pripravništvo, izabiru se slijedeći kandidati: […]

12lip

Natječaj – specijalizacije

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, […]

12lip

natječaj – specijalisti

Na temelju članka 21. Statuta ravnatelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto: – liječnik specijalist pedijatrije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci,  1 izvršitelj – liječnik specijalist kliničke citologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) […]

12lip

Natječaj – magistar medicinske biokemije

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto: – magistar medicinske biokemije (m/ž), VSS,  na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri  ( 3 ) mjeseca  – 1 izvršitelj Uvjeti: – magistar medicinske biokemije – VSS – položen stručni ispit – važeće odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati […]