01tra

Odluka – medicinske sestre

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   ODLUKA – MEDICINSKE SESTRE     Odluka – medicinske sestre: Preuzmite dokument (PDF)  

01tra

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 2 ( dva ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU […]

01tra

Natječaj za radno mjesto njegovatelj/ica (m/ž-4 izvršitelja), na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska v.d. Ravnateljica Opće bolnice Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca za sljedeće radno mjesto: NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto – njegovatelj/ica (m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad […]

29ožu

Odluke specijalizacije – više vrsta poslova

Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz endokrinologije i dijabetologije – Nikolina Žuljević, dr.med. Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine – Mateja Imamović, mag.med.biokemije Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz neurologije – Luka Lažeta, dr.med. Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova […]

25ožu

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto natječaj medicinska sestra/tehničar održati će se dana 31.3.2022. u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar   Grupa 1 8:00 1. Bašić Tihana 2. Beranek Ana 3. Bjelopera Matija 4. Časar Ivan 5. Dajić Sara Grupa 2 8:20 6. Fijala Patricija 7. Gvojić Milica 8. Haraminec Josipa 9. Haramustek […]

25ožu

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)  

25ožu

Natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-diplomirani pravnik (m/ž-1 izvršitelj), VSS, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska v.d. Ravnateljica Opće bolnice Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci za sljedeće radno mjesto: NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto 1.  viši stručni suradnik-diplomirani pravnik […]

23ožu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 119-04/22-02/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-04 Bjelovar, 23. ožujka 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama” br. 20/2022 od 9.ožujka 2022, na poslove radnog mjesta primalja izabire […]

23ožu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto administrator

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 119-04/22-02/02 Ur. broj: 2103-72-01-22-05 Bjelovar, 23. ožujka 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u “Narodnim novinama” br. 19/2022 od 11.veljače 2022, na poslove radnog mjesta administrator izabiru […]

18ožu

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)