16kol

Odluka : Dr. sc. Sanea Mihaljević, dr. med. izabire se za radno mjesto specijalist psihijatrije.

Klasa: 112-01/19-02/01 Ur.broj: 2103-72-01-19-42/4 Bjelovar, 13. kolovoza 2019. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću O  D  L  U  K  U Dr. sc. Sanea Mihaljević, dr. med. izabire se za radno mjesto specijalist psihijatrije. S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Ravnatelj: Ali Allouch, dr. med. […]

07kol

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice Bjelovar i odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Općoj bolnici Bjelovar  za sljedeća zvanja: 1. stručni prvostupnik/ica sestrinstva – VŠS,  1 izvršitelj 2. stručni […]

24srp

Djelomično poništenje natječaja – pralja (m/ž)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska RAVNATELJSTVO Klasa: 112-01/19-02/01 Ur. broj : 2103-72-01-19-39 Bjelovar, 24. srpnja 2019. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, ravnatelj donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama br. 40/18, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči […]

05srp

Odluka – spremačice

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska ODLUKA – SPREMAČICE   Odluka – spremačice (Preuzmite dokument – PDF)

03srp

Popis kandidata/kinja za razgovor spremačica

Kandidati/kinje za razgovor za radno mjesto spremačica dana 5. srpnja 2019. godine u prostorijama Dnevne bolnice Odjela za psihijatriju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. 9:00h 1. Bačić Zora 2. Borovec Ana 3. Cikoja Ivana 4. Drenovac Uranela 5. Fejer Mirjana 6. Jurković Đurđica 7. Koruc Ivana 8. Kovačić Ankica 9. Paljan Lidija 10. Petrović Ivanka […]

01srp

Odluke – pripravništvo

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska ODLUKE – PRIPRAVNIŠTVO   Odluke – pripravništvo: stručni prvostupnik/ica fizioterapije – (Preuzmite dokument – PDF) fizioterapeutski tehničar/ka – (Preuzmite dokument – PDF)

27lip

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto strojobravar – Dario Pravica

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02/16 Ur. broj: 2103-72-01-19-06 Bjelovar, 27. lipnja 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Dario Pravica izabire se za radno mjesto strojobravar. S imenovanom kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Ravnatelj: Ali […]

27lip

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto magistar medicinske biokemije – Dubravka Živković

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02/20 Ur. broj: 2103-72-01-19-02 Bjelovar, 27. lipnja 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Dubravka Živković izabire se za radno mjesto magistar medicinske biokemije. S imenovanom kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. […]

26lip

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – Abdul Nasser Chothia

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02-01 Ur. broj: 2103-72-01-19-36 Bjelovar, 24. lipnja 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Abdul Nasser Chothia, dr.med. izabire se za radno mjesto doktor medicine. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i […]