22ožu.

Djelomično poništenje natječaja – Izbor kandidata za specijalizaciju

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska RAVNATELJSTVO Klasa: 112-01/19-02/01 Ur. broj : 2103-72-01-19-15 Bjelovar, 22. ožujka 2019. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar,  ravnatelj donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice […]

15ožu.

Popis kandidata za testiranje za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za radno mjesto – medicinska sestra/na neodređeno: 21.3.2019. GRUPA 1 – 9:00 1. Antolić Valentina 2. Aušperger Vedrana 3. Babić Valentina 4. Bašić Tihana 5. Biondić Ivana 6. Butorac Monika 7. Cindrić Marijana 8. Crnčić Marina 9. Čalić Marija 10. Davinić Emina 11. Dokuš Anamarija 12. Domitrović Ivana 13. Đurišević Tea 14. Fran […]

06ožu.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto magistra medicinske biokemije – Sven Komljenović

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02/04 Ur. broj: 2103-72-01-19-03 Bjelovar, 06. ožujka 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Sven Komljenović, mag.med.biochem. izabire se za radno mjesto magistra medicinske biokemije. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i […]

06ožu.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto magistra farmacije – Eugen Javor

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02/02 Ur. broj: 2103-72-01-19-02 Bjelovar, 06. ožujka 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Eugen Javor, mag.pharm. izabire se za radno mjesto magistra farmacije. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. […]

27velj.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – Ivor Foršek

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02-03 Ur. broj: 2103-72-01-19-02 Bjelovar, 27. veljače 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Ivor Foršek, dr.med. izabire se za radno mjesto doktor medicine. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. […]

27velj.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto doktor medicine – Suzana Eđut

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/19-02-03 Ur. broj: 2103-72-01-19-02 Bjelovar, 27. veljače 2019. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Suzana Eđut, dr.med. izabire se za radno mjesto doktor medicine. S imenovanom kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. […]

27velj.

Natječaj za specijalizaciju

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 (tri) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, […]