28ruj.

Djelomično poništenje natječaja – profesor psihologije/magistar psihologije (m/ž-1 izvršitelj)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska RAVNATELJSTVO Klasa: 112-01/18-02/01 Ur. broj : 2103-72-01-18-41 Bjelovar, 28. rujna 2018. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar,  ravnatelj donosi   ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU NATJEČAJA   objavljenog u Narodnim novinama, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice […]

19ruj.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/18-02/01 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-18-40 Bjelovar, 19. rujna 2018. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata   Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju obajvljenom u “Narodnim novinana” br. 64/18 od 18.srpnja 2018. godine, na poslove […]

19ruj.

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 4 vrste poslova

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) 1. MAGISTAR EKONOMIJE – 2 (dva) izvršitelja 2. ADMINISTRATOR (PRVOSTUPNIK JAVNE UPRAVE – 2 (dva) izvršitelja 3. ADMINISTRATOR (PRVOSTUPNIK EKONOMIJE) – 2 (dva) izvršitelja 4. PRVOSTUPNIK INŽENJER INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA – […]

19ruj.

Natječaj za radna mjesta za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar ravnatelj raspisuje NATJEČAJ za sljedeća radna mjesta za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva na određeno vrijeme 1. PRVOSTUPNIK SESTRINSTVA – 8 (osam) izvršitelja 2. PRVOSTUPNIK PRIMALJSTVA – 1 (jedan) izvršitelj 3. PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE – 5 (pet) izvršitelja […]

17ruj.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto fizioterapeutski tehničar – Antonija Katić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/18-02/224 Ur. broj : 2103-72-01-18-02 Bjelovar, 14. rujna 2018. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Antonija Katić izabire se za radno mjesto fizioterapeutski tehničar. S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. […]

13ruj.

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist ginekologije i opstetricije – Miroslav Dubovečak

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 053-02/18-02/937 Ur. broj : 2103-72-01-18-02 Bjelovar, 12. rujna 2018. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Dr.sc.Miroslav Dubovečak, dr.med. izabire se za radno mjesto specijalist ginekologije i opstetricije. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim […]

06ruj.

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

OPĆA BOLNICA BJELOVAR Mihanovićeva 8 43000 Bjelovar OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 72 od 08. kolovoza 2018. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto fizioterapeutski tehničar, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te […]

04ruj.

Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za pisano testiranje za radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije:

Popis kandidata koji ispunjavaju uvjete za pisano testiranje za radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije: 1. Lea Blažev 2. Danijel Knežević 3. Tajana Gluhak 4. Frano Ljubić 5. Andrej Bundalo 6. Donika Horvat 7. Kristina Brković 8. Franciska Čanaki 9. Valentina Hendak

04ruj.

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE/PRVOSTUPNIK MEDICINSKE RADIOLOGIJE/INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE

OPĆA BOLNICA BJELOVAR Mihanovićeva 8 43000 Bjelovar OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO PRVOSTUPNIK RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE/PRVOSTUPNIK MEDICINSKE RADIOLOGIJE/INŽENJER MEDICINSKE RADIOLOGIJE Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 64 od 18. srpnja 2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto prvostupnik radiološke tehnologije/prvostupnik medicinske radiologije/inženjer medicinske radiologije, […]