22ruj

Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto primalja

Dodatak: Preuzmite upute za testiranje za radno mjesto primalja u PDF formatu Obavijesti i upute o testiranju za radno mjesto primalja Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 109 od 11. rujna 2014. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto primalje, upućuje kandidate koji su podnijeli pravovremene i […]

11ruj

Natječaj za radno mjesto primalja (m/ž) SSS, neodređeno, 1 izvršitelj

Na temelju članka 21. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje: natječaj za sljedeće radno mjesto: NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto 1. primalja (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj Uvjeti: primalja, SSS položen stručni ispit važeće odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Kandidat/kinja koji/a može […]

04srp

Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije)

Klasa: 053-02/14-02/508 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-04 Bjelovar,  0l.  srpnja 2014. godine   Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/13-01/188, ur. broj: 5030115/113-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 34. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/l1, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82l/3l , članka 9. […]

04srp

Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz hitne medicine

Klasa: 053-02/14-02/517 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-04 Bjelovar,  0l.  srpnja 2014. godine   Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/13-01/188, ur. broj: 5030115/113-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 34. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/l1, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82l/3l , članka 9. […]