Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – primalja – Katarina Vidić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR
p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA

Klasa: 112-06/14-02/109
Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02
Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine

Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13/, 159/13, 22/14 i Prijedloga Povjerenstva za provedbu natječaja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto primalja, donosim slijedeću

ODLUKU

Katarina Vidić izabire se za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto primalja.
S izabranim kandidatom/kinjom sklopit će se Ugovor o medusobnim pravima i obvezama.

 

Sanacijski upravitelj:

Zoran Seleš, mag.oec.

Dostaviti:

  1. Imenovani/a
  2. Opći odjel
  3. a/a

Preuzmite skenirani dokument Odluke