Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto njegovatelj/ica

OPĆA BOLNICA “Dr.Anđelko Višić” BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

Klasa: 119-04/24-01/02
Ur. broj: 2103-72-04-02/01-24-27
Bjelovar, 11. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar donosim slijedeću

ODLUKU

o izboru kandidata

Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Opće bolnice „ Dr. Anđelko Višić „ Bjelovar dana 15. svibnja 2024. godine, na poslove radnog mjesta njegovatelj/ica izabiru se kandidati:
1. Zvjezdana Tupek,
2. Ivana Jašarov,
3. Snježana Kovačević.
S izabranim kandidatima zaključiti će se Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od jednog (1) mjeseca.

Ravnateljica:

Sanela Grbaš Bratković, dr.med.

Dostaviti:
1. Oglasna ploča i www.obbj.hr
2. Ravnateljstvo,
3. Odjel upravnih i kadrovskih poslova,
4. a/a