15tra

Popis kandidata i prilog natječaju – njegovatelj

Popis kandidata – njegovatelj 1. Antolić Snježana 2. Babec Ana 3. Batrenjak Marija 4. Bilić Marijana 5. Brcković Maja 6. Dudaš Tonka 7. Đikić Branka 8. Filipović Snežana 9. Grdić Marija 10. Grgić Jelena 11. Hlebec Ana 12. Iveković Ivana 13. Jurić Milena 14. Keres Ružica 15. Kramarić Jasenka 16. Martinčić Sanela 17. Matić Marina […]

11tra

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto viši stručni suradnik – diplomirani pravnik

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/22-02/06 Ur. broj: 2103-72-01-22-06 Bjelovar, 11. travnja 2022. godine Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar donosim slijedeću ODLUKU o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama„ br. 38/2022 od 25. ožujka 2022. godine, na poslove radnog mjesta […]

05tra

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto viši stručni suradnik-diplomirani pravnik

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto viši stručni suradnik-diplomirani pravnik (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci održati će se dana, 06. travnja 2022. godine u 11:30h u prostorijama Ravnateljstva Opće bolnice Bjelovar 1. Luka Dugalija 2. Renato Markovinović 3. Dijana Zekić-Kereži  

01tra

Odluka – medicinske sestre

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   ODLUKA – MEDICINSKE SESTRE     Odluka – medicinske sestre: Preuzmite dokument (PDF)  

01tra

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 2 ( dva ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU […]

01tra

Natječaj za radno mjesto njegovatelj/ica (m/ž-4 izvršitelja), na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska v.d. Ravnateljica Opće bolnice Bjelovar na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od dva (2) mjeseca za sljedeće radno mjesto: NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto – njegovatelj/ica (m/ž), na neodređeno vrijeme, uz probni rad […]

29ožu

Odluke specijalizacije – više vrsta poslova

Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz endokrinologije i dijabetologije – Nikolina Žuljević, dr.med. Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine – Mateja Imamović, mag.med.biokemije Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz neurologije – Luka Lažeta, dr.med. Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova […]

25ožu

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto medicinska sestra/tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto natječaj medicinska sestra/tehničar održati će se dana 31.3.2022. u prostorijama Jedinice za kvalitetu OB Bjelovar   Grupa 1 8:00 1. Bašić Tihana 2. Beranek Ana 3. Bjelopera Matija 4. Časar Ivan 5. Dajić Sara Grupa 2 8:20 6. Fijala Patricija 7. Gvojić Milica 8. Haraminec Josipa 9. Haramustek […]

25ožu

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)