Organizacija rada

Djelatnost za psihijatriju organizirana je kao zasebna bolnička djelatnost sa odsjecima psihijatrije, alkoholizma, intenzivne skrbi, dnevne bolnice, poliklinike te ambulante za hitne i krizne intervencije. U organizaciji rada službe postoji povezanost bolničke i izvan bolničke djelatnosti, suradnja sa domovima zdravlja, aktivno sudjelovanje bolesnika i članova obitelji u liječenju te suradnja sa službom socijalne skrbi i komplementarnim institucijama bjelovarske županije.

Ambulante

Hitna ambulanta: 0 – 24 h

Ambulanta za socijalnu psihijatriju: prema rasporedu (od 09-14 h)

Ambulanta za psihodijagnostiku: 8 – 14 h


Upis za ambulantne preglede

Vrše se isključivo na centralnom šalteru.

Upisati se možete:

  • Osobno s uputnicom
  • Faxom na broj: 043/279-101
  • Mailom: narucivanje@obbj.hr

Za sve informacije obratite se na telefon: 043/279-171

Prijem u bolnicu tijekom hitne službe ili dogovorno s nadležnim terapeutom


Posjete  

15 – 17 h svaki dan

Pritužbe

upućuju se nadležnom terapeutu, glavnoj sestri i voditelju djelatnosti

Posebnosti

Registar hospitalno liječenih bolesnika Djelatnosti za psihijatriju osnovan je 1982. godine radi evaluacije, racionalnog planiranja i razvoja psihijatrijske zaštite zdravlja stanovnika Bjelovarsko-bilogorske županije. Registar, kao instrument epidemiološkog ispitivanja služi i u kliničke svrhe, u cilju znanstveno istraživačkog rada u psihijatriji.