Odjel intenzivne internističke i koronarne skrbi

Voditeljica Odjela intenzivne internističke i koronarne skrbi

Andreja Čleković-Kovačić, dr.med.spec.interne medicine, subspec. kardiolog

Glavna sestra Odjela intenzivne internističke i koronarne skrbi

Martina Cmrk, bacc. sestrinstva