Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

 

Sukladno članku 9. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19) Opća bolnica Bjelovar objavljuje

Izjavu o pristupačnosti mrežne stranice

Općenito

Opća bolnica Bjelovar (dalje u tekstu: Bolnica)  obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.obbj.hr

 

Bolnica  je uložila značajne resurse u osiguranje prilagodbe svoje mrežne stranice potrebama osoba s invaliditetom kako bi se prepreke u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju, u najvećoj mogućoj mjeri smanjile i/ili uklonile. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

 

Pristupačnost na mrežnoj stranici dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Widget – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).

 

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

 

Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu da je isti pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):

 • glavnim izbornikom i stranicom moguće je upravljati posredstvom tipkovnice;
 • svaku objavljenu fotografiju poprati „alt tag“ s opisom sadržaja fotografije;
 • tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale i u veličini koja odgovara 16 pt u tiskanim materijalima;
 • kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće;
 • poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode;
 • na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika;
 • objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti, te besplatnim ekstenzijama koje je moguće ugraditi u internet preglednike;
 • kontrast stranice se može promijeniti;
 • na stranici nema obrazaca ili skripti s vremenski ograničenim izvođenjem;
 • stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima;
 • na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike;
 • zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirat kroz Izbornik pristupačnosti;
 • korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici;
 • boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv.

 

Status usklađenosti

Mrežna stranica www.obbj.hr  je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

 • iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju;
 • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi;
 • prije ispunjavanja obrazaca, korisniku bi trebala biti ponuđena uputa za ispunjavanje;
 • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Bolnica nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice Bolnice.

U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti te nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas:

 

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje:

Povjerenik za informiranje Trg žrtava fašizma3, 10000 Zagreb

Tel: 01 2099 120

e-mail: ppi@pristupinfo.hr  www.pristupinfo.hr

 

 

Bjelovar, 21. Kolovoza 2020. godine