25kol

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik fizioterapije – Vedran Krgović

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/15-02/69 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-03 Bjelovar, 21. kolovoza 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

25kol

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – medicinska sestra/medicinski tehničar – Ana Marija Sever

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/15-02/55 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-03 Bjelovar, 21. kolovoza 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

25kol

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – medicinska sestra/medicinski tehničar – Goran Dedić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/15-02/74 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-03 Bjelovar, 21. kolovoza 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

25kol

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnica sestrinstva – Marija Škurdija

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/15-02/68 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-03 Bjelovar, 21. kolovoza 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

25kol

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnica sestrinstva – Iva Đurdek

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/15-02/54 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-03 Bjelovar, 21. kolovoza 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

12kol

Natječaj za radno mjesto magistar nutricionizma/diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Na temelju članka 21. i 56.  Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto magistar nutricionizma/diplomirani inženjer prehrambene tehnologije (m/ž), VSS,  na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj Uvjeti: dokaz o završenoj VSS -magistar nutricionizma ili diplomirani inženjer prehrambene tehnologije pet godina radnog iskustva na […]

04kol

Natječaj za radno mjesto primalja (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, 2 izvršitelja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto primalja (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, 2 izvršitelja Uvjeti: primalja, SSS položen stručni ispit važeće odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane […]

04kol

Natječaj za radno mjesto administrator (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 4 izvršitelja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto administrator (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 4 izvršitelja Uvjeti: Dokaz o završenoj srednjoj školi poznavanje rada na računalu poželjna jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima Radni odnos zasniva […]

31srp

Obavijest u vezi objave odluka o izboru kandidata za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA OBAVIJEST Odluke o izboru kandidata za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR): Medicinska sestra/medicinski tehničar Primalja Zdravstveno-laboratorijski tehničar Mag. psihologije Prvostupnik javne uprave Prvostupnik ekonomije Prvostupnik sestrinstva Prvostupnik fizioterapije će biti objavljenje najranije 17. kolovoza na Internet stranici Opće bolnice Bjelovar, a svaki kandidat […]

22srp

Natječaj za radno mjesto administrator (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, 2 izvršitelja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto 1. administrator (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, 2 izvršitelja Uvjeti: Dokaz o završenoj srednjoj školi poznavanje rada na računalu poželjna jedna godina radnog iskustva na administrativnim poslovima Uz zamolbu na […]