Popis kandidata za razgovor zdravstveno-laboratorijski tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto zdravstveno-laboratorijski tehničar:

09.10.2019. u 9:00h

PREZIME I IME

1. Barešić Iva
2. Jakić Barbara
3. Jurić Ivana