Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto primalja

Popis kandidata za pismeno testiranje za radno mjesto primalja:

PREZIME I IME
1. Krznarić Anamarija
2. Precep Mihaela
3. Radojčić Nataša
4. Scholz Monika