11stu

Poništenje natječaja na izbor kandidata ( m/ž ) za specijalizaciju iz gastroenterologije – 1 ( jedan ) izvršitelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska SANACIJSKI UPRAVITELJ Klasa: 021-01/15-01/41 Ur. broj : 2103-72-05/01-15-31 Bjelovar, 11. studeni 2015. godine   Na temelju članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar te Odluke Vlade klasa: 080-02/14-01/298, ur. broj: 5030115/1-14-02 od 09. listopada 2014. godine, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti […]

11stu

Natječaj za natječaj izbor i imenovanje voditelja Odsjeka informatike (m/ž), VSS ili VŠS

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj na određeno vrijeme za izbor i imenovanje voditelja Odsjeka informatike (m/ž),  VSS ili VŠS Uvjeti: dokaz o završenoj VSS elektrotehnički fakultet – smjer informatika ili računalna tehnika ili VSS fakultet organizacije […]

21lis

Natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 8 izvršitelja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članka 21. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto: medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, 8 izvršitelja Uvjeti: medicinska sestra/tehničar, SSS položen stručni ispit važeće odobrenje za samostalni rad Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i […]

16lis

Natječaj za radna mjesta spec. ginekologije i opstetr.-neodređeno(m/ž, VSS, 2) i spec. psihijatar-neodređeno (m/ž, VSS, 1)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje natječaj za sljedeće radno mjesto: liječnik specijalist ginekologije i opstetricije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja liječnik specijalist psihijatar (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj Uvjeti: Doktor medicine s položenim […]

07lis

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – kuhar/kuharica – Mario Hajtić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-06/15-02/85 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-02 Bjelovar, 30. rujna 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, […]

07lis

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – kuhar/kuharica – Dino Čižmešija

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-06/15-02/96 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-02 Bjelovar, 30. rujna 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, […]

07lis

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – kuhar/kuharica – Marija Karlovčan

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-06/15-02/95 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-15-02 Bjelovar, 30. rujna 2015. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, […]