04srp

Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz patologije (s akreditacijskim područjem citopatologije)

Klasa: 053-02/14-02/508 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-04 Bjelovar,  0l.  srpnja 2014. godine   Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/13-01/188, ur. broj: 5030115/113-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 34. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/l1, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82l/3l , članka 9. […]

04srp

Odluka o izboru kandidata za obavljanje poslova specijalizanta iz hitne medicine

Klasa: 053-02/14-02/517 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-04 Bjelovar,  0l.  srpnja 2014. godine   Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/13-01/188, ur. broj: 5030115/113-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 34. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a Zakona o zdravstvenoj zaštiti NN 150/08, 71/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/l1, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82l/3l , članka 9. […]