17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik/ca sestrinstva – Helena Šogorić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-10 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik/ca sestrinstva – Sanja Kušan

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-11 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik/ca sestrinstva – Dalila Perković

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-12 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik/ca sestrinstva – Mirna Tićak

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-13 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik/ca fizioterapije – Anamarija Vragović

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-14 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – prvostupnik/ca fizioterapije – Kristina Kovačević

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-15 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – fizioterapeut – Anica Horvat

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-18 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – fizioterapeut – Marko Jembri

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-19 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – zdravstveno-laboratorijski tehničar – Mira Đurić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-20 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]

17velj

Odluka o odabiru kandidata/kandidatkinje za SOR – zdravstveno-laboratorijski tehničar – Gordana Vuglić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/02 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-16-21 Bjelovar, 11. veljače 2016. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10, 22/11, […]