22ruj

Odluka o odabiru kandidata za obavljanje pripravničkog staža za doktore medicine – Iva Kukal

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 053-02/16-02/958 Ur. broj: 2103-72-05-01-01/01-16-02 Bjelovar, 21. rujna 2016. godine Na temelju te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13/, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16/ i Prijedloga Povjerenstva […]

09ruj

Natječaj za radno mjesto medicinska sestra/tehničar (m/ž-4 izvršitelja), SSS, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članaka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar v.d. ravnatelja raspisuje NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto medicinska sestra/tehničar (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci,  4 izvršitelja Uvjeti: medicinska sestra/tehničar, SSS položen stručni ispit važeće odobrenje […]

09ruj

Natječaj za radno mjesto za spec. ginekologije i opstetricije (m/ž-2 izvršitelja), VSS, na neodređeno vrijeme i spec. radiologije (m/ž-2 izvršitelja), VSS, na neodređeno vrijeme

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članaka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar v.d. ravnatelja raspisuje   NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto   1.    liječnik specijalist ginekologije i opstetricije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja 2.    liječnik specijalist radiologije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 2 izvršitelja   Uvjeti: Doktor […]

09ruj

Natječaj za prijem na pripravnički staž – doktor medicine (m/ž-10 izvršitelja) i magistar medicinske biokemije (m/ž-2 izvršitelja)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Na temelju članaka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar i suglasnosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje v.d. ravnatelja raspisuje NATJEČAJ za prijem na pripravnički staž doktor medicine – 10 izvršitelja magistar medicinske biokemije – 2 izvršitelja   Uvjeti koje prijavljeni kandidati moraju ispunjavati: doktor medicine magistar […]

18srp

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist psihijatrije – Spomenko Ilić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/13 Ur. broj : 2103-72-01-16-02 Bjelovar, 15. srpnja 2016. godine Na temelju članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU Dr.sc. Spomenko Ilić, dr.med. izabire se za radno mjesto specijalist psihijatrije. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima […]

13srp

Odluka o odabiru kandidatkinje za radno mjesto primalje – Ana Orozović

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/16-02/09 Ur. broj : 2103-72-01-16-02 Bjelovar, 12. srpnja 2016. godine Na temelju članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU Ana Orozović izabire se za radno mjesto primalje. S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Sanacijski […]

06srp

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz pedijatrije – 1 izvršitelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15) i  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ PEDIJATRIJE – 1 (jedan) izvršitelj Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati: […]

15lip

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju iz patologije i citologije – 1 izvršitelj

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15) i  Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ PATOLOGIJE I CITOLOGIJE – 1 (jedan) izvršitelj Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije […]

15lip

Natječaj za radno mjesto specijalist psihijatrije (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme – 1 izvršitelj

Na temelju članaka 21. i 56. Statuta sanacijski upravitelj Opće bolnice Bjelovar raspisuje: NATJEČAJ za sljedeće radno mjesto 1.liječnik specijalist psihijatar (m/ž), VSS, na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj   Uvjeti: Doktor medicine s položenim specijalističkim ispitom iz tražene specijalnosti Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete. Uz zamolbu na natječaj kandidati […]