31pro

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – prvostupnica radiološke tehnologije – Martina Jurić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/115 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – prvostupnica radiološke tehnologije – Iva Bašić

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/103 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – prvostupnica javne uprave – Nikolina Loborec

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/100 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro

Odluka o odabiru kandidata za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – prvostupnik fizioterapije – Stefan Zdravec

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/63 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

31pro

Odluka o odabiru kandidatkinje za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – prvostupnica fizioterapije – Ines Pinter

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA Klasa: 112-06/14-02/52 Ur. broj : 2103-72-05-01-01/01-14-02 Bjelovar, 29. prosinca 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/298, ur. broj: 5030115/l-14-02 od 09. listopada 2014. godine te članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 7l/10, 139/10,22/11, 84/11, 154/11, 12/12, […]

24pro

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizacije anesteziolog (5), hitne med (3)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13), Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 154/08) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za SPECIJALIZACIJU IZ ANESTEZIOLOGIJE, REANIMATOLOGIJE I INTENZIVNE MEDICINE – 5 (pet) izvršitelja SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 (tri) izvršitelja Opći […]

04pro

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 1

OPĆA  BOLNICA BJELOVAR p.p.  38, 43 001  BJELOVAR/HRVATSKA  NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI TEHNIČAR  – 4  (četiri)  izvršitelja MEDICINSKA  SESTRA/MEDICINSKI  TEHNIČAR  –  7  (sedam)  izvršitelja PRIMALJA  –  4  (četiri) izvršitelja FIZIOTERAPEUT  – 2  (dva) izvršitelja Rok  za podnošenje  zamolbi  na natječaj  je  osam  dana […]

04pro

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) – 2

OPĆA  BOLNICA BJELOVAR p.p.  38, 43 001  BJELOVAR/HRVATSKA  NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (SOR) MAG.  EKONOMIJE  –  2  (dva)  izvršitelja MAG. PSIHOLOGIJE  – 2  (dva)  izvršitelja PRVOSTUPNIK JAVNE  UPRAVE  –  1  (jedan)  izvršitelj PRVOSTUPNIK  SESTRINSTVA  – 24 (dvadeset i četiri)  izvršitelja PRVOSTUPNIK  PRIMALJSTVA  –  1  (iedan)  […]

26stu

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto specijalist psihijatar (Slaven Zudenigo)

Klasa: 053-02/14-02/1144 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 25. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]

26stu

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto specijalist ortopedije (Vladimir Barbarossa)

Klasa: 053-02/14-02/1142 Ur. broj: 2103-72-05/01-14-02 Bjelovar, 25. studeni 2014. godine Na temelju Odluke Vlade klasa: 080-02/1301/188, ur. broj: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine te članka 21. i 56. Statuta Opće bolnice Bjelovar, u svezi članka 59.a  Zakona o zdravstvenoj zaštiti /NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12,70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14/, donosim […]