Poništenje natječaja – za radno mjesto spremačica (m/ž), na određeno vrijeme (od 07.06.2017.)

OPĆA BOLNICA BJELOVAR

p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska

RAVNATELJSTVO

Klasa: 112-01/18-02/01
Ur.broj: 2103-72-01-18-16
Bjelovar, 25. travnja 2018. godine

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar,  ravnatelj donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU NATJEČAJA

objavljenog u Narodnim novinama br. 53/17, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Internet stranici i oglasnoj ploči Opće bolnice Bjelovar, dana 07. lipnja 2017. godine, za radno mjesto spremačica (m/ž), na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od dva ( 2 ) mjeseca, 8 izvršitelja

  Ravnatelj:

Ali Allouch, dr.med.