Osoblje

Osoblje

1. ODJEL ZA ABDOMINALNU KIRURGIJU

– Željko Štivić, dr. med. specijalist opće i subspecijalist abdominalne kirurgije
– Sanela Grbaš Bratković, dr. med. specijalist opće i subspecijalist abdominalne kirurgije
– Dejan Vujčić, dr. med. spec. opće kirurgije, subspec. abdominalne kirurgije
– Ivana Cindrić, dr. med. specijalist opće kirurgije
– Vedrana Vlahović, dr. med. specijalist abdominalne kirurgije
– dr. sc. Božo Lončar. dr. med. specijalist opće kirurgije

2. ODJEL ZA OPĆU I VASKULARNU KIRURGIJU

– Prim. dr.sc. Branko Fila, dr. med. specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
– Damir Koprek, dr. med. spec. opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije
– Marko Mladić, dr. med. specijalist vaskularne kirurgije
– mr. Mladen Kovačić, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist traumatologije
– Darko Štefanac, dr. med. spec. opće kirurgije i spec. ortopedije i traumatologije, subspec.traumatologije
– Mladen Kos, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist traumatologije
– Dražen Đurović, dr. med. specijalist opće kirurgije i subspecijalist plastične kirurgije
– Bojan Đurkas, dr. med. specijalizant ortopedije i traumatologije
– Gabrijela Žardin, dr. med specijalizantica ortopedije i traumatologije

3. KIRURŠKA AMBULANTA ZA PRUŽANJE USLUGA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZAŠTITE SA DIJAGNOSTIKOM IZ PODRUČJA:

  • Opće kirurgije
  • Abdominalne kirurgije
  • Koloproktološke kirurgije
  • Traumatologije
  • Vaskularne kirurgije
  • Kirurgije dojke