Osoblje

Osoblje

1. ODJEL ZA DIGESTIVNU  (ABDOMINALNU) KIRURGIJU

– Štivić Željko, dr. med. specijalist opće i digestivne kirurgije.
– mr. sc. Diklić Davorin, dr.med. specijalist opće i digestivne kirurgije
– Grbaš-Bratković Sanela dr.med, specijalist opće kirurgije
– Vujčić Dejan, dr.med. specijalist opće kirurgije

Voditelj odjela za digestivnu (abdominalnu) kirurgiju: Željko Štivić, dr. med. specijalist opće i digestivne kirurgije
Voditeljica  odjela za digestivnu (abdominalnu) kirurgiju: Vranić Mirela, bacc. med. techn.

2. ODJEL ZA TRAUMATOLOGIJU

– mr. Kovačić Mladen, dr. med. specijalist opće kirurgije i traumatolog
– Prim. Allouch Ali , dr. med. specijalist kirurg opće kirurgije i traumatolog
– Kučić Željko , dr. med. specijalist opće kirurgije

Voditelj odjela traumatologije: dr. med. mr. Kovačić Mladen, dr. med. specijalist opće kirurgije i traumatolog
Voditeljica odjela traumatologije:  Šimić Slađana, bacc. med.techn.

3. ODSJEK ZA VASKULARNU KIRURGIJU

– mr. Fila Branko, dr. med. specijalist opće i vaskularne kirurgije
– Koprek Damir, dr. med. specijalist opće i vaskularne kirurgije
– Inga Đaković, dr. med. specijalizant opće kirurgije

Voditelj odsjeka vaskularne kirurgije: mr. Fila Branko, dr. med., specijalist opće i vaskularne kirurgije
Voditeljica odsjeka vaskularne kirurgije : Radotić Marija, bacc,med.tech.

4. ODSJEK ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKCIJSKU I ESTETSKU KIRURGIJU

– Magaš- Sudar Zrinka, dr. med. specijalist opće , plastične,rekosnstrukcijske i estetske kirurgije

Voditelj odsjeka :Magaš-Sudar Zrinka , dr. med. specijalist opće, plastične, rekonstrukcijske i estetske  kirurgije

5. KIRURŠKA AMBULANTA ZA PRUŽANJE USLUGA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZAŠTITE SA DIJAGNOSTIKOM IZ PODRUČJA:

 • Opće kirurgije
 • Digestivne( abdominalne ) kirurgije
 • Koloproktološke kirurgije
 • Traumatologije
 • Plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije- kirurgije dojke
 • Vaskularne kirurgije

Voditeljica  polikliničko-specijalističke službe:  Tomislava Baukovac , bacc.med. tech.

U Jedinici djelatnosti za kirurgiju imamo 8 specijalista uže specijalnosti:

 • uža specijalnost iz digestivne kirurgije-3
 • uža specijalnost iz traumatologije -2
 • uža specijalnost iz vaskularne kirurgije -2
 • uža specijalnost iz plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije 1

Nakon završenog stručnog i znanstvenog usavršavanja Jedinica djelatnost za kirurgiju  u 2013. godini ima:     

 • primariusa-1
 • magistra medicinskih znanosti-2
 • magistra-2
 • specijalist uže specijalnosti-8
 • specijalist opće kirurgije -11
 • specijalizant opće kirurgije 2
 • sestara s višom stručnom spremom- 8