Organizacija rada

Raspored rada polikliničko – specijalističkih ambulanti


Ambulante se nalaze u prizemlju zgrade na mjestu nekadašnje fizikalne medicine (ispod internog odjela; pored ambulanti ortopedije)

 

Koloproktološka ambulanta

  8 – 11 h 11 – 15 h
Ponedjeljak  Željko Štivić, dr. med.
Četvrtak   Prim.mr.sc. Davorin Diklić, dr. med.
 

Ambulanta abdominalne kirurgije

  8 – 11 h 9 – 12 h 11 – 15 h 13 – 15 h
Utorak Prim.mr.sc. Davorin Diklić, dr. med.
 
Srijeda Dejan Vujčić, dr. med. Sanela Grbaš, dr. med.
 Četvrtak Željko Štivić, dr.med.  
Ambulanta vaskularne kirurgije
  8 – 14 h
11 – 14 h
Ponedjeljak   Damir Koprek, dr. med.
Petak Damir Koprek, dr. med.  
 

Ambulanta opće kirurgije

  8 – 9 h
12 – 13 h
13 – 15 h  14 – 15 h
Ponedjeljak   Damir Koprek, dr. med.
Utorak Zrinka Sudar – Magaš, dr. med.  
Srijeda Dejan Vujčić, dr. med. Sanela Grbaš, dr. med. Željko Kučić, dr. med.
Četvrtak   Ali Allouch, dr. med.
 Petak Damir Koprek, dr. med.

mr. Mladen Kovačić, dr. med.

Ambulanta za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju i kirurgiju dojke

  9 – 15 h
Utorak Zrinka Sudar – Magaš, dr. med.
   
 

Traumatološka ambulanta

  11 – 15 h 8 – 13 h 8 – 14 h 8 – 15 h
Ponedjeljak Neven Mesar, dr. med.
Utorak Neven Mesar, dr. med.
Srijeda Željko Kučić, dr. med.
Četvrtak Ali Allouch, dr. med.
Petak mr. Mladen Kovačić, dr. med.

Opća kirurška ambulanta za prevoje (u prizemlju kirurgije)

Prijem pacijenata u bolnicu od 7 do 8 sati.

Previjanje bolesnika i kontrolni pregledi bolesnika radnim danom od 8 do 15 sati; subotom od 8 do 12 sati (prema rasporedu za tekući mjesec – upis bolesnika bez E liste)

Ambulanta u OHBP-u – konzilijarni pregledi pacijenata nakon završetka rada opće kirurške ambulante u prizemlju kirurgije

Mali kirurški zahvati

 Obavljaju se svakodnevno od 9 do 14 h.

Ukoliko je bolesnik naručen prema unaprijed dogovorenom terminu, moli se da sa sobom ponese uputnicu od svog izabranog liječnika opće prakse za mali kirurški zahvat te za PHD analizu.

Napominjemo da bolesnici zamole osoblje na šalteru da im dodijele točan datum i sat kada su naručeni na mali op. zahvat

 

Tijekom ljetnih mjeseci (srpanj, kolovoz) programski mali zahvati se ne rade!

Način upisa za pregled i dijagnostiku

Bolesnici sa hitnom kazuistikom primaju se na pregled odmah, a ostali bolesnici pregledavaju se prema rasporedu rada specijalističkih ambulanti. Svi koji dolaze na pregled u kiruršku ambulantu pregledavaju se istog dana, odnosno prema radu specijalističkih ambulanti ili u dogovoru sa odabranim kirurgom.

Način i vrijeme prijema

Hitni pacijenti primaju se odmah, a bolesnici za programske operacije prema dogovoru s odabranim liječnikom kirurgom. Prilikom prijema ili ranije, bolesnik je dužan potpisati obrazac Suglasnosti za medicinske intervencije kojim je upoznat sa planiranim zahvatom. Ukoliko sa sobom u bolnicu donosi osobne vrijedne stvari, dužan je osoblje upoznati sa njima i eventualno ih predati Glavnoj sestri na čuvanje uz potpisivanje dokumenta da je iste predao.

Za neprijavljene izgubljene osobne stvari ne odgovaramo!

Posjete

Posjete na odjelu kirurgije dozvoljene su u vremenu od 13 do 16 h svakog dana. Poslijepodne i predvečer posjete nisu dozvoljene!

Pritužbe

Pritužbe bolesnika riješavaju se u razgovoru s rukovoditeljem Djelatnosti i glavnom sestrom Djelatnosti, te tuženim medicinskim sestrama ili liječnikom.

Knjiga pohvala i žalbe nalazi se na odjelu traumatologije te na prvom katu, zasebno na muškoj i ženskoj strani. Za sve informacije i pitanja u vezi navedene knjige obratite se odjelnom osoblju.