Organizacija rada

Raspored rada polikliničko – specijalističkih ambulanti

 

 

Proktološka ambulanta

  12 – 14 h 11 – 14 h
Ponedjeljak Vedrana Vlahović, dr. med.
Četvrtak Željko Štivić, dr.med.
Petak Dejan Vujčić, dr. med.

Ambulanta abdominalne kirurgije

  8 – 10 h 8 – 11 h 8 – 12 h 12 – 15 h
Ponedjeljak   Vedrana Vlahović, dr. med.  
 Srijeda Sanela Grbaš Bratković, dr. med.
 Četvrtak Željko Štivić, dr.med.
 Petak Dejan Vujčić, dr. med.
Ambulanta vaskularne kirurgije
  8 – 14 h
Ponedjeljak Marko Mladić, dr. med.
Utorak Damir Koprek, dr. med.  
Petak Branko Fila, dr. med.

Ambulanta opće kirurgije

  8 – 15 h
8 – 12 h
Ponedjeljak dežurna služba  
Utorak dežurna služba  
Srijeda dežurna služba Ivana Cindrić, dr.med.
Četvrtak dežurna služba 
 Petak dežurna služba
 Subota dežurna služba

Ambulanta za dojke

  12 – 14 h
Srijeda Ivana Cindrić, dr.med.

Plastična kirurgija

  8 – 14 h
Četvrtak Dražen Đurović, dr.med.

Traumatološka ambulanta

  8 – 12 h 8 – 14 h
Ponedjeljak Darko Štefanac, dr. med.
Utorak Mladen Kovačić, dr. med.
Srijeda Ivica Jendrašic, dr. med.
Četvrtak Maks Šenjug, dr. med.
Petak Maks Šenjug, dr. med.
Pauza za odmor od 10:30 do 11:00 h

Opća kirurška ambulanta za prevoje

Prijem pacijenata u bolnicu od 7 do 8 sati.

Previjanje bolesnika i kontrolni pregledi bolesnika radnim danom od 8 do 15 sati; subotom od 8 do 12 sati.

Pregled kirurga nakon završetka redovnog rada ambulante iza 15h vrši se u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu (OHBP).

Mali kirurški zahvati

 Obavljaju se svakodnevno od  11 do 15 h.

Ukoliko je bolesnik naručen prema unaprijed dogovorenom terminu, moli se da sa sobom ponese uputnicu od svog izabranog liječnika opće prakse za mali kirurški zahvat te za PHD analizu.

Napominjemo da bolesnici zamole osoblje na šalteru da im dodijele točan datum i sat kada su naručeni na mali op. zahvat

 

Način upisa za pregled i dijagnostiku

Bolesnici sa hitnom kazuistikom primaju se na pregled odmah, a ostali bolesnici pregledavaju se prema rasporedu rada specijalističkih ambulanti. Svi koji dolaze na pregled u kiruršku ambulantu pregledavaju se istog dana, odnosno prema radu specijalističkih ambulanti ili u dogovoru sa odabranim kirurgom.

Način i vrijeme prijema

Hitni pacijenti primaju se odmah, a bolesnici za programske operacije prema dogovoru s odabranim liječnikom kirurgom. Prilikom prijema ili ranije, bolesnik je dužan potpisati obrazac Suglasnosti za medicinske intervencije kojim je upoznat sa planiranim zahvatom. Ukoliko sa sobom u bolnicu donosi osobne vrijedne stvari, dužan je osoblje upoznati sa njima i eventualno ih predati Glavnoj sestri na čuvanje uz potpisivanje dokumenta da je iste predao.

Za neprijavljene izgubljene osobne stvari ne odgovaramo!

Posjete

Posjete na odjelu kirurgije dozvoljene su u vremenu od 14 do 16 h svakog dana. Poslijepodne i predvečer posjete nisu dozvoljene!

Pritužbe

Pritužbe bolesnika riješavaju se u razgovoru s rukovoditeljem Djelatnosti i glavnom sestrom Djelatnosti, te tuženim medicinskim sestrama ili liječnikom.

Knjiga pohvala i žalbe nalazi se na odjelu traumatologije te na prvom katu, zasebno na muškoj i ženskoj strani. Za sve informacije i pitanja u vezi navedene knjige obratite se odjelnom osoblju.