Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju

v.d. Pročelnika službe kirurških djelatnosti

 • Davor Malčić, dr.med.spec.oftalmolog

v.d. Glavna sestra službe kirurških djelatnosti

 • Ivkica Čukman, bacc. med. tech

v.d. Voditelj odjela za otorinolaringologiju

 • Prim.dr.sc. Stjepan Grabovac dr.med.spec. otorinolaringolog-subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

v.d. Odgovorna osoba za poslove zdravstvene njege otorinolaringologije

 • Vesna Pleskalt, bacc. med. tech.

Liječnici

 • prim. dr. sc. Stjepan Grabovac, dr. med. spec. otorinolaringolog, subspec. plastične kirurgije glave i vrata
 • Vesna Malčić Dalipi, dr. med. spec. otorinolaringolog
 • Ljiljana Čujić, dr. med. spec. otorinolaringolog
 • Iva Planinić Malbašić, dr. med. specijalizantica
 • Rajko Komlenac, dr. med. spec. otorinolaringolog
 • Vesna Malčić-Dalipi dr. med. spec. otorinolaringolog – audiolog

Telefon

 • odjel 043-279-235,
 • ambulanta 043-279-255

Odjel za oftalmologiju

v.d. odgovorna osoba za oftalmologiju

Davor Malčić, dr.med.spec. oftalmolog
tel: 043-279-141

v.d. odgovorna osoba za poslove zdravstvene njege oftalmologije

Božica Puzak, bacc. sest.
tel: 043-279-140

Liječnici

mr.sc. Predrag Molnar, dr.med.spec. oftalmolog
Kristina Košćak, dr.med.spec. oftalmolog
Marijan Jerčić, dr.med.spec. oftalmolog
Sandra Vokurka Topljak, dr.med.spec. oftalmolog
tel: 043-279-139

Rad se odvija u dvije ambulante, dvije operacijske sale i odjelu sa 10 kreveta.
Odjelna ambulanta radi od 0 – 24 h za hitne slučajeve i konzilijarne preglede.
Opće i subspecijalističke ambulante ( glaukom, kontaktne leće i dječja amb. s ortoptikom) rade od 7 – 15 h od ponedjeljka do petka.
Pacijenti se za preglede upisuju preko centralnog naručivanja na broj 043-279-171

Za operacije katarakti i druge operacije pacijenti se upisuju i pozivaju se prema redoslijedu ili mogućnosti nabave ugradbenog materijala (intraokularnih leća)

Posjete
od 13 – 16 h svaki dan

Na odjelu radi 23 djelatnika. Od toga 3 liječnika specijalista 1 liječnica na specijalizaciji do prosinca 2010. i 13 sestara. Odjel raspolaže s 10 kreveta u 4 sobe od kojih su dvije klimatizirane. Na odjelu su najčešći pacijenti radi operacija katarakte i glaukoma. Godišnje se operira oko 250 katarakti ekstrakapsularno i fakofragmentacijom. Zbrinjavaju se i teške perforativne povrede bez intraokularnog stranog tijela. Kod djece se operiraju konvergentni i divergentni strabizmi.

tel. administracija: 043-279-270

tel. odjel: 043-279-140

tel. ambulanta: 043-279-240

tel. soba liječnika: 043-279-139

U proteklom periodu nabavljen je novi ultrazvučni aparat za operacije katarakte, sinoptofor za vježbanje dječje slabovidnosti, kompjuterizirani refraktometar, novi operacijski mikroskop, procijepna svjetiljka, novi dijagnostički ultrazvuka sa A i B scan funkcijama i sitan kirurški instrumenrtarij.

Naručivanje pacijenata na pregled i vidno polje moguće je na broj telefona 279 270 od 13 h do 14.30 h

Vidna polja rade se i na novom kompjuteriziranom perimetru “Octopus”.

Postojanje oftalmološke djelatnost u Bjelovaru spominje se u sklopu kirurgije od dvadesetih godina prošlog stoljeća kada je prema svjedočenju dr Nikole Laktića, kirurg dr Nikola Karlić obavio nekoliko operacija katarakti. Nakon drugog svjetskog rata u Bjelovaru se oftalmologijom u sklopu opće medicine bavio dr Oton Kraus do 1950.god. Tada počinju dolaziti oftalmolozi sa klinike «Rebro». Bili su to dr. Gligo, dr. Šrenger, dr. Raić, dr. Vrsalović, dr Horvat. 1958 god. osnovana je oftalmološka služba na čelu s prof. Ivom Ledićem.

Moderna oftalmologija u Bjelovaru započinje 5.6.1967. godine kada dr. Biščan preuzima oftalmološku službu. Tada je postojao samo ambulantni dio, a operirani pacijenti ležali su na internoj, kirurgiji i drugim odjelima. Postepeno se služba popunjavala kadrovima i opremom, te se do danas razvila u modernu operativnu djelatnost sa 10 kreveta, dobro opremljenom salom za operacije prednjeg očnog segmenta i više specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti.