Odjel za otorinolaringologiju i oftalmologiju

v.d. Pročelnika službe kirurških djelatnosti

 • Davor Malčić, dr.med.spec.oftalmolog

v.d. Glavna sestra službe kirurških djelatnosti

 • Tomislava Tulić, dipl. med. techn.

Odjel otorinolaringologije

v.d. Voditelj odjela za otorinolaringologiju

 • Prim.dr.sc. Stjepan Grabovac dr.med.spec. otorinolaringolog-subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata

v.d. Odgovorna osoba za poslove zdravstvene njege otorinolaringologije

 • Vesna Pleskalt, bacc. med. tech.

Liječnici

 • Dr. sci. Stjepan Grabovac prim. dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist plastične kirurgije glave i vrata, viši predavač VUB, v.d voditelj odjela
 • Vesna Malčić-Dalipi dr.med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist audiolog
 • Ljiljana Čujić dr. med. specijalist otorinolaringolog, subspecijalist fonijatar
 • Snežana Vorona dr. med. specijalist otorinolaringolog
 • Andrea Strahija Šokac dr. med. specijalizant
 • Matej Heštera dr. med. specijalizant
 • Marko Lagančić dr. med. odjelni liječnik

Telefon

 • odjel 043-279-235,
 • ambulanta 043-279-255

Raspored rada polikliničko-specijalističkih ambulanti
Rad u poliklinici se odvija kroz dvije opće Otorinolaringološke ambulante, subspecijalističke ambulante- Audiologije i Fonijatrije, dijagnostike- Audiološke ambulante, Plastične kirurgije i endoskopske ambulante.
Radno vrijeme:
Opće Otorinolaringološke ambulante           08 – 14 h Ponedjeljak – Petak
Ambulanta za Audiologiju                               08 -10.30 h Ponedjeljak –Petak
Ambulanta za Fonijatriju                                 12 – 14 h Srijeda
Audiološka dijagnostika                                   07 -15 h Ponedjeljak –Petak
Endoskopska ambulanta                                 08-12 h Ponedjeljak, Srijeda
Plastična kirurgija                                            Četvrtak
Hitni pacijenti se zbrinjavaju kroz OHBP
Dnevni odmor 10.00-10.30 h
Pacijenti se za preglede naručuju preko centralnog upisa ili odabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Za dijagnostičke preglede upisuje specijalist otorinolaringolog nakon pregleda i svoje indikacije
Posjete na odjelu dozvoljene od 14 -16 h
Informacije za bolesnike od 14-15 h

Na Odjelu radi 17 djelatnika: tri liječnika specijalista sa subspecijalizacijama i dva specijalizanta otorinolaringologije, dvije medicinske sestre prvostupnice sestrinstva, 9 srednjih sestara, od kojih jedna pohađa višu medicinsku školu i jedan administrator. Operacijska i dijagnostička oprema Odjela je na zavidnoj razini. Godišnje se na Odjelu hospitalizira oko 800 bolesnika čime se ostvari oko 5000 bolničkih opskrbnih dana. Ambulantno se pregleda oko 8000 bolesnika i izvede oko 1500 operacija. Operativni program vrlo je širok i obuhvaća gotovo većinu operacija ORL područja: mikrokirurške i estetske operacije uha, endoskopske i estetske operacije nosa i paranazalnih šupljina, operacije dobroćudnih i zloćudnih tumora ždrijela i grkljana sa ugradnjom govorne proteze, rekonstrukcije ždrijela i jednjaka s miokutanim režnjevima, operacije velikih žlijezda slinovnica s kirurgijom ličnog živca, operacije tumora vrata i štitne žlijezde te svih vrsta tumora kože glave i vrata. Liječnici Odjela su kroz njegovo postojanje bili aktivni sudionici na preko 100 domaćih i stranih kongresa i tečajeva iz područja otorinolaringologije, maksilofacijalne, plastične i endoskopske kirurgije, alergologije i drugih medicinskih struka. Objavili su preko 200 radova u stručnim časopisima. Otorinolaringološki odjel je i nastavna baza za učenike srednje medicinske škole kao i za studente sestrinstva Veleučilišta u Bjelovaru. Nove tehnike operacija kao što je radiofrekvencijska tonzilektomija uvrstile su Odjel u sam vrh takvog načina operiranja tonzila u Hrvatskoj čemu svjedoče i brojni liječnici koji su došli kod nas učiti taj način operacije (Šibenik, Karlovac, Varaždin, Virovitica, Sisak, KBC Zagreb).
Danas Djelatnost za bolesti uha, nosa i grla svojim ljudskim i materijalnim potencijalima predstavlja moderan Odjel koji je sposoban odgovoriti svim medicinskim izazovima 21. stoljeća.

Početak današnjeg Odjela otorinolaringologije seže u sada već davnu 1953. godinu prošlog stoljeća kada je dolaskom dr. Josipa Miokovića iz Osijeka otvoren Odjel za bolesti uha, nosa i grla kao peta djelatnost tadašnjeg Medicinskog centra Bjelovar. Odjel je bio smješten u sklopu Kirurgije, a potom i zgrade Interne. Dr. Mioković obavio je pionirski posao počevši od ekipiranja osoblja pa do nabavke instrumentarija. Kakav je bio stručnjak govori i činjenica da je obavljao radikalne trepanacije sljepoočne kosti dlijetom i čekićem pod kontrolom oka kod pacijenata sa kroničnim upalama uha koje su tada bile dosta česte. Vršio je operacije “krajnika“ u lokalnoj i „eter“(rauš) narkozi, operacije iskrivljene nosne pregrade, polipa nosa u lokalnoj anesteziji te niz drugih operacijskih zahvata. 1966. godine je na specijalizaciju primljen Dr. Juraj Piškorić , liječnik velikog znanja nakon umirovljenja Dr. Miokovića 1978. godine postaje voditelj djelatnosti. Dr. Piškorić je bio odličan dijagnostičar, pravi praktični otorinolaringolog. Kao i Dr. Mioković i Dr. Piškorić ima čast formiranja Odjela koji se izgradnjom zgrade “nove“ bolnice 1979. godine u nju useljava 19. lipnja gdje se i danas nalazi.

Odjel za oftalmologiju

v.d. odgovorna osoba za oftalmologiju

Davor Malčić, dr.med.spec. oftalmolog
tel: 043-279-141

v.d. odgovorna osoba za poslove zdravstvene njege oftalmologije

Danijela Trnski, bacc. sest.
tel: 043-279-140

Liječnici

Kristina Košćak Čale, dr.med.spec. oftalmolog, zamjenica voditelja
Marijan Jerčić, dr.med.spec. oftalmolog
Sandra Vokurka Topljak, dr.med.spec. oftalmolog
Marko Raić, dr.med.spec. oftalmolog
Valentina Bahnik, dr.med., specijalizant
tel: 043-279-139

Rad se odvija u dvije ambulante, dvije operacijske sale i odjelu sa 10 kreveta.
Odjelna ambulanta radi od 0 – 24 h za hitne slučajeve i konzilijarne preglede.
Opće i subspecijalističke ambulante ( glaukom, kontaktne leće i dječja amb. s ortoptikom) rade od 7 – 15 h od ponedjeljka do petka.
Pacijenti se za preglede upisuju preko centralnog naručivanja na broj 043-279-171

Za operacije katarakti i druge operacije pacijenti se upisuju i pozivaju se prema redoslijedu ili mogućnosti nabave ugradbenog materijala (intraokularnih leća)

Posjete
od 13 – 16 h svaki dan

Na odjelu radi 23 djelatnika. Od toga 3 liječnika specijalista 1 liječnica na specijalizaciji do prosinca 2010. i 13 sestara. Odjel raspolaže s 10 kreveta u 4 sobe od kojih su dvije klimatizirane. Na odjelu su najčešći pacijenti radi operacija katarakte i glaukoma. Godišnje se operira oko 250 katarakti ekstrakapsularno i fakofragmentacijom. Zbrinjavaju se i teške perforativne povrede bez intraokularnog stranog tijela. Kod djece se operiraju konvergentni i divergentni strabizmi.

tel. administracija: 043-279-270

tel. odjel: 043-279-140

tel. ambulanta: 043-279-240

tel. soba liječnika: 043-279-139

U proteklom periodu nabavljen je novi ultrazvučni aparat za operacije katarakte, sinoptofor za vježbanje dječje slabovidnosti, kompjuterizirani refraktometar, novi operacijski mikroskop, procijepna svjetiljka, novi dijagnostički ultrazvuka sa A i B scan funkcijama i sitan kirurški instrumenrtarij.

Naručivanje pacijenata na pregled i vidno polje moguće je na broj telefona 279 270 od 13 h do 14.30 h

Vidna polja rade se i na novom kompjuteriziranom perimetru “Octopus”.

Postojanje oftalmološke djelatnost u Bjelovaru spominje se u sklopu kirurgije od dvadesetih godina prošlog stoljeća kada je prema svjedočenju dr Nikole Laktića, kirurg dr Nikola Karlić obavio nekoliko operacija katarakti. Nakon drugog svjetskog rata u Bjelovaru se oftalmologijom u sklopu opće medicine bavio dr Oton Kraus do 1950.god. Tada počinju dolaziti oftalmolozi sa klinike «Rebro». Bili su to dr. Gligo, dr. Šrenger, dr. Raić, dr. Vrsalović, dr Horvat. 1958 god. osnovana je oftalmološka služba na čelu s prof. Ivom Ledićem.

Moderna oftalmologija u Bjelovaru započinje 5.6.1967. godine kada dr. Biščan preuzima oftalmološku službu. Tada je postojao samo ambulantni dio, a operirani pacijenti ležali su na internoj, kirurgiji i drugim odjelima. Postepeno se služba popunjavala kadrovima i opremom, te se do danas razvila u modernu operativnu djelatnost sa 10 kreveta, dobro opremljenom salom za operacije prednjeg očnog segmenta i više specijalističkih i subspecijalističkih ambulanti.