Odjel za ortopediju i traumatologiju

v. d. Voditelj Odjela za ortopediju i traumatologiju

 • Damir Mikulandra, dr. med., spec. ortoped
 • tel: 043-279-161

Glavna sestra Odjela za ortopediju i traumatologiju

 • Slađana Šimić, bacc.med.techn.
 • tel: 043-279-163

Liječnici u djelatnosti

 • dr. sc. Boris Kirin, dr.med. specijalist ortoped, subspec. traumatologije lokomotornog sustava
 • dr. med. Damir Mikulandra, specijalist ortoped
 • dr. med. Mario Markovinović, specijalist ortopedije i traumatologije
 • dr. sc. Andreja Vukasović Barišić, dr.med. specijalizantica ortopedije i traumatologije
 • dr. med Mia Šelović, specijalizantica ortopedije i traumatologije

Stacionarni dio

 • Ortopedski odjel s 15 kreveta
 • tel: 043-279-296

Posjete

Vrijeme posjeta pacijentima na ortopedskom odjelu je od 14 do 17 h. U slučaju nemogućnosti dolaska u navedeno vrijeme, iznimno su dopuštene i posjete u drugo vrijeme, ako je to moguće zbog trenutnih aktivnosti na odjelu.

Polikliničko – konzilijarna  djelatnost

 • Ortopedske i fizijatrijske  ambulante
  Hitna ambulanta radi od 0 – 24h.

Ortopedska ambulanta : ponedjeljak – petak 8-14 h (prema rasporedu)

Naručivanje za pregled u redovnoj ambulanti preko jedinice za centralni upis na tel. 043/279-171

Pritužbe

Pritužbe se rješavaju razgovorom s rukovoditeljem ili glavnom sestrom odjela, a mogu se upisati u knjigu žalbi i dojmova.

Na ortopedskom odjelu godišnje se operira oko 600 pacijenata.
Najčešći operativni zahvati koji se rade su artroskopije koljena (oko 170 artroskopija godišnje) te zamjene zglobova kuka i koljena umjetnim zglobovima (godišnje se učini oko 130 ugradnji zgloba kuka i zgloba koljena). Povećanim brojem operacija u smislu ugradnje endoproteze kuka ili koljena lista čekanja je znatno skraćena te se trenutno čeka oko 2-3 mj. Poslije ugradnje endoproteze kuka ili koljena na odjelu za ortopediju i fizikalnu medicinu započinje se s fizikalnom terapijom i rehabilitacijom s ciljem potpune samostalnosti pacijenta.

Fizikalna terapija i rehabilitacija nastavlja se u toplicama s ciljem povećanja mišićne snage i poboljšanja pokretljivosti umjetnog zgloba.
Osim toga u češće zahvate spadaju i operacije ispravljanja deformiteta palca i prstiju stopala, dekompresije perifernih živaca (najčešće n. medianusa), operacije Dupuytrenove kontrakture šake, rekonstrukcije ligamenata koljena, ispravljanje krivo sraslih prijeloma, operacije prijeloma kostiju ekstremiteta, suture i rekonstrukcije rupturiranih tetiva (najčešće Ahilove tetive i tetive duge glave bicepsa), odstranjivanje dobroćudnih tumora kostiju i mekih tkiva na ekstremitetima, oslobađanje stenoziranih tetiva (najčešće fleksora prstiju te ekstenzora i abduktora palca) i druge.

 

Razvoj djelatnosti za ortopediju i fizikalnu medicinu u Bjelovaru počinje 1955. godine kada je u tadašnjem Medicinskom centru otvorena ortopedska ambulanta. U njoj su u početku radili liječnici iz Ortopedske klinike Šalata, sve do 1966, godine kada u našu ustanovu dolazi dr. Rudolf Fiala, prvi specijalist ortoped. Godine 1969. otvara se u okviru kirurškog odjela stacionar za ortopedske pacijente s dvadeset kreveta. Djelatnost za ortopedske bolesti kao samostalna jedinica osnovana je 1972. godine. Sastojala se od polikliničkog dijela i ortopedskog odjela s operacijskom salom. Prva oprema za fizikalnu terapiju nabavljena je 1969. godine, a 1980. godine otvorena je i ambulantna fizikalna terapija, pa Djelatnost mijenja ime u Djelatnost za ortopediju i fizikalnu medicinu. Prva ugradnja totalne endoproteze kuka napravljena je 07.02.1984. god. (prof Ruszowski, prof Orlić, dr Domazet). Od 1995. god. na našem odjelu se ugrađuju endoproteze koljena. Danas se odjel sastoji od poliklinike s tri ambulante, odjela s 15 kreveta, operacijskog trakta i ambulantne fizikalne terapije.