23stu

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)

17stu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto farmaceutski tehničar – Dragana Lončar

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/20-02/16 Ur. broj: 2103-72-01-20-08 Bjelovar, 17. studeni 2020. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Dragana Lončar izabire se za radno mjesto farmaceutski tehničar. S imenovanom kandidatkinjom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Ravnatelj: […]

13stu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto specijalist opće kirurgije – Neven Mesar, dr.med.

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/20-02/19 Ur. broj: 2103-72-01-20-03 Bjelovar, 13. studeni 2020. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Neven Mesar, dr.med., izabire se za radno mjesto specijalist opće kirurgije. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i […]

13stu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike – Matija Javurek

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/20-02/15 Ur. broj: 2103-72-01-20-03 Bjelovar, 13. studeni 2020. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   Matija Javurek izabire se za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike. S imenovanim kandidatom sklopit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. […]

12stu

Odluka o odabiru kandidata za radno mjesto primalja

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 Bjelovar / Hrvatska Klasa: 112-01/20-02/17 Ur. broj: 2103-72-01-20-09 Bjelovar, 16. studeni 2020. godine   Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice Bjelovar, donosim slijedeću ODLUKU   o izboru kandidata Nakon provedenog natječajnog postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br 118/2020 od 28.listopada 2020. godine, na poslove rednog […]

11stu

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto farmaceutski tehničar

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto farmaceutski tehničar (m/ž), SSS, na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca, 1 izvršitelj koji će se održati dana 16. studenog 2020. godine s početkom u 09:00 sati u prostorijama Bolničke ljekarne Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. 1. Maja Đurišević 2. Dragana […]

11stu

Lista pristupnika po specijalizacijama

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43001 Bjelovar/Hrvatska   LISTA PRISTUPNIKA PO SPECIJALIZACIJAMA     Lista pristupnika po specijalizacijama: Preuzmite dokument (PDF)

09stu

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto primalja

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto primalja (m/ž), SSS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest ( 6 ) mjeseci, 3 izvršitelja koji će se održati dana 11. studenog 2020. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Odjela za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. 1. Josipa Kokić […]

06stu

Natječaj za izbor kandidata (m/ž) za specijalizaciju – više vrsta

OPĆA BOLNICA BJELOVAR p.p. 38, 43 001 BJELOVAR/HRVATSKA raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) NATJEČAJ za izbor kandidata (m/ž) za 1. SPECIJALIZACIJU IZ HITNE MEDICINE – 3 ( tri ) izvršitelja 2. SPECIJALIZACIJU IZ […]

04stu

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/ inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Popis kandidata za razgovor za radno mjesto prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike/ inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž), VŠS, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri ( 3 ) mjeseca, 1 izvršitelj koji će se održati dana 12. studenog 2020. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Medicinsko-biokemijskog laboratorija Opće bolnice Bjelovar, Mihanovićeva 8. 1. […]